Khu vực 2

Xe tăng số 555
02/05/2017 01:10:39 BTLSQSVN 0 1630

Lữ đoàn 203 xe tăng sử dụng trong chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, năm 1968 và chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, năm 1971.

Khẩu pháo 130 mm
02/05/2017 01:12:21 BTLSQSVN 0 1515

Lữ đoàn 164 sử dụng bắn vào sân bay Tân Sơn Nhất

Xe tăng T-34 số hiệu 250
28/07/2017 06:04:49 BTLSQSVN 0 1766

Thuộc Trung đoàn xe tăng 202 tham gia chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, năm 1971

s