Khu vực 1

Xác máy bay Mỹ
28/07/2017 06:04:13 BTLSQSVN 0 1575

Bị quân và dân miền Bắc bắn rơi

Khẩu pháo 105mm
28/07/2017 06:04:19 BTLSQSVN 0 1181

Đại đội 806 sử dụng bắn vào các cứ điểm của địch ở Điện Biên Phủ, năm 1954.

Máy bay MiG-21
05/01/2018 11:02:50 BTLSQSVN 0 1234

Trung đoàn 921 bắn rơi 14 máy bay Mỹ

s