Tham quan, học tập tại Bảo tàng Quân khu 2


12-03-2018
Nhân dịp tháng hoạt động của các tổ chức quần chúng, ngày Công đoàn Quốc phòng (6/3), ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), ngày Phụ nữ Quân đội (10/3), ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức cho Đoàn viên Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ tham quan, học tập tại Bảo tàng Quân khu 2.

Tham dự có Thiếu tướng. TS Nguyễn Xuân Năng - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, diện chỉ huy các Phòng, Ban và hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên cơ sở Bảo tàng.


Đoàn tham quan tại Bảo tàng Quân khu 2.

Tại Bảo tàng Quân khu 2, Đoàn đã được cán bộ, nhân viên Bảo tàng giới thiệu các tài liệu, hiện vật, hình ảnh có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lực lượng vũ trang Tây Bắc (Quân khu 2) trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với truyền thống “Trung thành - Tự lực - Đoàn kết - Anh dũng - Chiến thắng”.


Đoàn chụp ảnh kỷ niệm tại Bảo tàng Quân khu 2.

Hoạt động tham quan, học tập, giao lưu văn hóa đã tăng cường gắn kết mối quan hệ giữa các tổ chức quần chúng của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, đồng thời có thêm nhiều kiến thức về truyền thống lịch sử quân sự của Lực lượng vũ trang Tây Bắc, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trong thời gian tới./.


Nguồn: Minh Nguyệt
12-03-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
THƯ VIỆN Video

s