Nghiệm thu đề tài “Nâng cao chất lượng công tác sưu tầm và biên soạn hồ sơ hiện vật tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam”


10-01-2018
Sáng ngày 09/01/2018, Hội đồng nghiệm thu Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nâng cao chất lượng công tác sưu tầm và biên soạn hồ sơ hiện vật tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam” do nhóm nghiên cứu Phòng Nghiên cứu sưu tầm – Quản lý nghiệp vụ thực hiện. Thiếu tướng, TS Nguyễn Xuân Năng - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chủ trì nghiệm thu.

Công tác sưu tầm giữ một vị trí đặc biệt quan trọng đối với hoạt động của Bảo tàng, khởi nguồn của việc tạo nên các hoạt động mang tính chất chuyên môn. Đối với khoa học bảo tàng, công tác sưu tầm và biên soạn hồ sơ hiện vật là hai yếu tố không thể tách rời, nó vừa là hoạt động nghiên cứu, vừa phục vụ công tác nghiên cứu và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa thông qua các khâu công tác của bảo tàng.


Toàn cảnh hội động nghiêm thu.

Báo cáo trước Hội đồng, nhóm nghiên cứu cho biết tại Bảo tàng có trên 13 vạn đơn vị hiện vật đang lưu giữ, bảo quản và trưng bày. Theo đó, đề tài “” gồm 3 chương: Chương I

Đánh giá kết quả nghiên cứu, các thành viên của Hội đồng nghiệm thu Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho rằng: Đề tài tài có nội dung phong phú, được thực hiện công phu; các vấn đề nghiên cứu đảm bảo hàm lượng khoa học; đồng thời chỉ ra những hạn chế để nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện.

Kết luận buổi nghiệm thu, Thiếu tướng. TS Nguyễn Xuân Năng đánh giá đề tài vừa mang tính lý luận vừa có giá trị ứng dụng thiết thực trong thực tiễn hoạt động chuyên môn của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam giai đoạn hiện nay. Nhấn mạnh ý nghĩa của đề tài, đồng chí yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các nội dung theo ý kiến đóng góp của hội đồng, hoàn thiện các phần việc còn lại để đề tài sớm được áp dụng vào thực tiễn./.


Nguồn: Mai Trang
10-01-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
THƯ VIỆN Video

s