Khu vực 2

Xe tăng số 555
12/09/2013 12:00:00 BTLSQSVN 0 2333

Lữ đoàn 203 xe tăng sử dụng trong chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, năm 1968 và chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, năm 1971.

Khẩu pháo 130 mm
12/09/2013 12:00:00 BTLSQSVN 0 2049

Lữ đoàn 164 sử dụng bắn vào sân bay Tân Sơn Nhất

Xe tăng T-34 số hiệu 250
12/09/2013 12:00:00 BTLSQSVN 0 2593

Thuộc Trung đoàn xe tăng 202 tham gia chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, năm 1971

s