Khu vực 1

Xác máy bay Mỹ
12/09/2013 12:00:00 BTLSQSVN 0 3382

Bị quân và dân miền Bắc bắn rơi

Khẩu pháo 105mm
11/09/2013 12:00:00 BTLSQSVN 0 2976

Đại đội 806 sử dụng bắn vào các cứ điểm của địch ở Điện Biên Phủ, năm 1954.

Máy bay MiG-21
11/09/2013 12:00:00 BTLSQSVN 0 3653

Trung đoàn 921 bắn rơi 14 máy bay Mỹ

s