Tuyên truyền giáo dục

Cánh võng Trường Sơn - Cách mắc võng
23/07/2017 12:51:18

Mỗi chặng dừng chân nghỉ đêm ở một cánh rừng, chân núi, hoặc ở một trạm giao liên hay ở trong nhà dân, điều đầu tiên trong suy nghĩ của người lính là tìm một chỗ mắc võng ngả lưng.

Cách làm hầm chữ A
23/07/2017 12:52:13

Hầm chữ A, là một sáng kiến quân sự nổi tiếng của Quân đội nhân dân Triều Tiên sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ năm 1953.

Nỏ và thực nghiệm bắn nỏ
29/03/2018 09:44:52

Chương trình giáo dục “Nỏ và thực nghiệm bắn nỏ”. Đây là chương trình nghiên cứu thực nghiệm chế tạo và kiểm chứng khả năng sát thương của Nỏ - một loại vũ khí lạnh tầm xa được quân thuỷ, bộ Việt Nam sử dụng đánh đuổi quân xâm lược từ thời đại Hùng Vương - An Dương Vương đến thời đại Hồ Chí Minh.

s