Thẻ: tình quân dân

Một số bức tranh cổ động chủ đề tình quân dân tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
16/02/2019 12:00:00 Văn Tùng 0 1220

Trong hơn 500 tác phẩm tranh cổ động ở cả thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ và những tác phẩm mới sáng tác được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, có hơn 50 bức tranh cổ động thể hiện chủ đề tình quân dân.

s