Thẻ: Phủ Thông

Trận cường tập đồn Phủ Thông ngày 25/7/1948
25/07/2018 12:00:00 Kim Ngân – Bảo tàng Quân khu 1 0 3778

Cách đây 70 năm, ngày 25/7/1948, với chiến thắng trận Phủ Thông, quân đội ta đã phá vỡ âm mưu củng cố “mũi dùi” cắm vào lòng Việt Bắc của thực dân Pháp.

s