Trận Xương Giang (9/1427)


13-09-2013
Là trận tiến công của nghĩa quân Lam Sơn diệt quân Minh (Trung Quốc) ở thành Xương Giang (nay thuộc Bắc Giang), trong giai đoạn phản công của khởi nghĩa Lam Sơn và chiến tranh giải phóng chống Minh (1416 - 1427).
Thành do đô đốc Lý Nhậm cùng các tướng Kim Dận, Cổ Phúc...chỉ huy với khoảng 2.000 quân, có thành cao, hào sâu, súng thần cơ cỡ lớn và nhiều lương thực dự trữ, là vị trí phòng ngự trọng yếu của quân Minh bảo vệ con đường huyết mạch từ Quảng Tây (Trung Quốc) sang Đông Quan (nay là Hà Nội).
 
Thực hiện chủ trương "vây thành, diệt viện", từ cuối năm 1426, một cánh quân Lam Sơn do Lê Sát, Lê Thụ chỉ huy, tổ chức , vây thành, giao chiến hơn 30 trận, đồng thời Nguyễn Trãi cũng nhiều lần gửi thư dụ hàng, cảnh cáo nhưng quân Minh vẫn cố giữ thành để chờ viện binh.
 
Tháng 8/1427, bộ chỉ huy nghĩa quân quyết định điều thêm lực lượng tiếp ứng do Trần Nguyên Hãn chỉ huy, quyết tâm hạ thành trước khi viện binh địch kéo sang.
 
Sau khi dùng pháo đặt trên các ụ đất cao khống chế địch, đồng thời đào đường ngầm đột phá vào thành, đêm 28/9, nghĩa quân tổng công kích từ bốn mặt. Sau gần một giờ chiến đấu chiếm được thành, các tướng Minh cùng kế buộc phải tự vẫn.
 
Trận Xương Giang đánh dấu bước trưởng thành của nghĩa quân về chiến thuật công thành, kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho bộ chỉ huy nghĩa quân thực hiện thành công kế hoạch diệt viện trong trận Chi Lăng-Xương Giang (6/10-3/11/1427).

 

 

 


Nguồn: 
13-09-2013
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s