Trận Vạn Kiếp (tháng 2/1285)


13-09-2013
Trận Vạn Kiếp (2/1285), là trận phòng ngự của quân Trần (Đại Việt) do Trần Quốc Tuấn chỉ huy chống quân Nguyên - Mông, trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông lần II (1285).


Ngày 11/2/1285, hơn 300.000 quân Nguyên - Mông do Thoát Hoan chỉ huy (có cả đội hình thuyền của Ô Mã Nhi), từ nhiều hướng tiến công Vạn Kiếp (nay thuộc Chí Linh, Hải Dương) nhằm tiêu diệt chủ lực quân Trần.
 
Với khoảng 200.000 quân và hơn 1.000 chiến thuyền, quân Trần sử dụng ưu thế thuỷ binh, tác chiến cơ động trên địa hình sông nước, gây nhiều tổn thất cho quân Nguyên - Mông, bảo toàn được lực lượng. 

Ngày 14/2/1285, Trần Quốc Tuấn rút quân khỏi Vạn Kiếp về bắc sông Hồng tiếp tục tổ chức phòng ngự.


Nguồn: 
13-09-2013
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s