Trận Ung Khâm Liêm (10/1075 - 3/1076)


13-09-2013
Là trận tấn công của quân Đại Việt vào các căn cứ quân sự của nhà Tống (Trung Quốc) ở các châu Ung (Quảng Tây), Khâm, Liêm (Quảng Đông) và các đồn trại sát biên giới đông bắc Đại Việt, trong kháng chiến chống Tống lần II (1075 - 1077).
Thực hiện chủ trương tiến công trước để tự vệ (tiền phát chế nhân), ngày 27/10/1075, Lý Thường Kiệt huy động hơn 100.000 quân chia thành hai đạo tiến công sang đất Tống: Đạo quân do các tù trưởng Tông Đản, Lưu Kỷ, Hoàng Kim Mãn, Thân Cảnh Phúc, Vi Thủ An chỉ huy đánh các doanh trại biên giới. Đạo quân do Lý Thường Kiệt chỉ huy, vượt biển đánh Khâm Châu, Liêm Châu rồi cùng phối hợp tiến đánh Ung Châu.
 
Trên đường tiến quân, Lý Thường Kiệt cho phân phát "Phạt Tống lộ bố văn", kể tội vua quan nhà Tống, kêu gọi nhân dân Trung Quốc ủng hộ hành động tự vệ chính đáng của quân dân Đại Việt.
 
Bằng cách đánh táo bạo, bất ngờ, quân Đại Việt lần lượt đánh chiếm Khâm Châu (31/12/1075), Liêm Châu (2/1/1076), Ung Châu (1/3/1076) phá huỷ toàn bộ căn cứ kho tàng, diệt và bắt hàng trăm nghìn quân Tống, sau đó chủ động rút quân về nước, gấp rút chuẩn bị kháng chiến.
 
Trận Ung Khâm Liêm thắng lợi, góp phần đánh bại âm mưu xâm lược của nhà Tống.

 


Nguồn: 
13-09-2013
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s