Trận Bạch Đằng (9/4/1288)


13-09-2013
Là trận phục kích đường sông của quân Trần (Đại Việt) do Trần Quốc Tuấn chỉ huy diệt quân Nguyên - Mông rút chạy, kết thúc cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông lần thứ III (1287 - 1299).
Cuối tháng 3/1288,  từ Vạn Kiếp (nay là Chí Linh, Hải Dương), khoảng 60.000 quân Nguyên - Mông với 600 chiến thuyền do Ô Mã Nhi chỉ huy, có kỵ binh hộ tống rút bằng đường thuỷ ra sông Bạch Đằng.
 
 
Trần Quốc Tuấn chọn sông Bạch Đằng (đoạn cửa sông Chanh - sông Thái Khê nay thuộc Yên Hưng, Quảng Ninh) làm nơi quyết chiến, dùng trận đại cọc ngầm ở cửa sông Chanh, sông Rút...bố trí quân Thuỷ, bộ mai phục kết hợp với thuyền lửa hoả công, có thuỷ binh của Vua Trần đánh bọc phía sau.

Bằng cách đánh chặn kỵ binh hộ tống, chốt chặt các hướng phụ và nhử thuỷ binh địch vào đúng nơi quy định, chọn thời cơ tập trung đánh bất ngờ khi nước triều xuống. Chỉ trong 1 ngày (9/4), quân Trần đã tiêu diệt hầu hết quân Nguyên - Mông, bắt Ô Mã Nhi và hơn 400 chiến thuyền.

Trận quyết chiến chiến lược, đập tan ý chí xâm lược của nhà Nguyên, kế thừa phát triển nghệ thuật lợi dụng thuỷ triều, dùng trận đại cọc ngầm ở trận Bạch Đằng năm 938 trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.
 

 


Nguồn: 
13-09-2013
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s