Trận Bạch Đằng (938)


13-09-2013
Trận Bạch Đằng (938), là trận phục kích đường sông của quân Việt do Ngô Quyền chỉ huy diệt thuỷ quân Nam Hán (Trung Quốc), trong kháng chiến chống Nam Hán lần II (938).


 

Cuối năm 938, Vua Nam Hán sai Lưu Hoằng Tháo chỉ huy thuỷ quân theo đường biển qua cửa sông Bạch Đằng vào xâm lược nước ta.
 
Nắm vững đường tiến quân của địch, Ngô Quyền lợi dụng thuỷ triều, dựng bãi cọc ngầm nơi hiểm yếu trên sông Bạch Đằng (nay thuộc huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh), bố trí quân thuỷ, quân bộ mai phục.
 
Khéo dụ địch vào nơi quyết chiến, chờ khi nước triều xuống, dồn sức phản công, trong một ngày quân ta diệt phần lớn quân Nam Hán, giết Hoằng Tháo, buộc Vua Nam Hán phải từ bỏ ý đồ xâm lược.
        
Trận Bạch Đằng (938), là trận quyết chiến chiến lược lần đầu tiên lợi dụng thuỷ triều và trận địa cọc ngầm có hiệu quả trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt .

 


Nguồn: 
13-09-2013
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s