THÔNG BÁO: Tạm ngừng đón khách tham quan trong 2 ngày Quốc tang (06/10 và 07/10)


05-10-2018
Thực hiện quy định trong hai ngày Quốc tang đồng chí Đỗ Mười – nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tạm ngừng đón khách ngày 6/10 và 07/10/2018.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đón khách trở lại vào ngày 9/10/2018.

Trân trọng kính báo!


Nguồn: BTLSQSVN
05-10-2018
Các thẻ
Quốc tang
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s