Trước năm 938

Khởi nghĩa Bà Triệu
29/06/2015 12:00:00 BTLSQSVN 0 943

Khởi nghĩa Bà Triệu là cuộc nổi dậy tiêu biểu, mạnh mẽ nhất, rộng lớn nhất và “là đỉnh cao của phong trào nhân dân thế kỷ II – III, nổ ra ngay trong thời kỳ mà bọn đô hộ có lực lượng hùng mạnh, đã củng cố được ách thống trị trên đất nước ta và đang đẩy mạnh dã tâm đồng hóa dân ta. Có thể nói, khởi nghĩa Bà Triệu là sự kết tinh của một chặng đường dài đấu tranh không mệt mỏi của nhân dân ta, cuộc khởi nghĩa đã để lại những bài học lịch sử về việc tổ chức lực lượng, xây dựng căn cứ địa, về phương thức đấu tranh chống xâm lược”.

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
04/05/2015 12:00:00 BTLSQSVN 0 1481

Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (Trưng Trắc và Trưng Nhị) nổ ra vào mùa xuân năm Canh Tý (năm 40 đầu Công nguyên) là cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân Âu Lạc chống lại thế lực phong kiến phương Bắc.

Trận Bạch Đằng (938)
13/09/2013 12:00:00 BTLSQSVN 0 1924

Trận Bạch Đằng (938), là trận phục kích đường sông của quân Việt do Ngô Quyền chỉ huy diệt thuỷ quân Nam Hán (Trung Quốc), trong kháng chiến chống Nam Hán lần II (938).


s