GĐ 1945 - 1954

Chiến dịch Quảng Nam – Đà Nẵng
22/07/2017 09:25:44

Chiến dịch Quảng Nam – Đà Nẵng (từ ngày 24/1 đến ngày 30/3/1949), chiến dịch tiến công quân Pháp ở Bắc Quảng Nam – Đà Nẵng do Bộ Chỉ huy Liên khu 5 tổ chức, nhằm diệt một bộ phận sinh lực địch, đánh vào hệ thống giao thông làm tê liệt tuyến đường Đà Nẵng – Huế, đẩy mạnh chiến tranh du kích trong...

Chiến dịch Đường 3
22/07/2017 09:25:54

Chiến dịch Đường 3 (từ 25/7 đến ngày 12/8/1948), chiến dịch tiến công của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam vào quân Pháp trên phòng tuyến đường 3 của Pháp nhằm diệt sinh lực, phá kế hoạch của chúng. Lực lượng ta có 5 tiểu đoàn bộ binh (55, 73, 11, 54 và 45), 2 đại đội độc lập, 1 đại đội công...

Chiến dịch Trà Vinh
22/07/2017 09:26:38

Chiến dịch Trà Vinh (từ 25/3 đến 7/5/1950), chiến dịch tiến công của lực lượng vũ trang Khu 8 tại các huyện Cầu Ngang, Cầu Cống, Trà Cú, Bắc Trang, Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) nhằm phá hệ thống tháp canh, đánh bại âm mưu của Pháp dùng người Khơme chống kháng chiến, gây dựng lại cơ sở trong vùng địch...

Chiến dịch Lê Hồng Phong 1
22/07/2017 09:27:53

Chiến dịch Lê Hồng Phong 1 (từ ngày 7/2 - 15/3/1950), chiến dịch tiến công quân Pháp trên địa bàn 2 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, do Bộ Tổng Tư lệnh tổ chức, chỉ huy nhằm diệt một bộ phận sinh lực địch, làm tan rã khối ngụy quân người Thái, phá vỡ phòng tuyến Yên Bình Xã - Bảo Hà - Nghĩa Đô, mở rộng căn...

Chiến dịch Bến Cát 2
22/07/2017 09:28:05

Chiến dịch Bến Cát 2 (từ 7/10 đến 15/11/1950), chiến dịch tiến công của lực lượng vũ trang Khu 7 đánh quân Pháp tại khu vực Bến Cát (nay thuộc tỉnh Bình Dương), nhằm diệt một bộ phận sinh lực địch, đẩy mạnh chiến tranh du kích, cắt đứt giao thông tiến tới giải phóng khu vực đường 7 và đường 14....

Chiến dịch Sông Lô
22/07/2017 09:29:38

Chiến dịch Sông Lô (từ ngày 29/4 đến 31/5/1949), chiến dịch phản công của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nhằm đánh bại cuộc hành quân Pô-môn của Pháp vào hậu phương ta ở Phú Thọ, Tuyên Quang.

Chiến dịch Cao - Bắc - Lạng
22/07/2017 09:30:05

Chiến dịch Cao - Bắc - Lạng (từ ngày 15/3 đến 30/4/1949), chiến dịch tiến công của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đánh vào tuyến phòng thủ đường 4 và lực lượng chiếm đóng của Pháp ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, nhằm diệt sinh lực và triệt đường tiếp tế của địch trên vùng Đông Bắc, làm tan...

Chiến dịch Cầu Kè
22/07/2017 09:31:16

Chiến dịch Cầu Kè (ngày 7 đến ngày 26/12/1949), chiến dịch tiến công của lực lượng vũ trang Khu 8 vào tuyến phòng thủ của quân Pháp ở Cầu Kè - Tiểu Cần (Trà Vinh), nhằm diệt một bộ phận sinh lực, phá hệ thống đồn bốt, tháp canh, giải tán bảo an, phá tề điệp, cắt giao thông của địch từ Trà Vinh về...

Chiến dịch Lê Lợi
17/01/2018 03:33:09

Chiến dịch Lê Lợi (25/11/1949 đến ngày 30/1/1950), chiến dịch tiến công của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam vào hệ thống phòng ngự của Pháp ở đường 6 - Hòa Bình, nhằm diệt sinh lực, phá âm mưu chia cắt chiến trường của địch, mở thông đường liên lạc giữa Việt Bắc với miền xuôi, đẩy mạnh chiến...

Chiến dịch Sông Thao
17/01/2018 03:33:20

Chiến dịch Sông Thao (19/5 đến ngày 18/7/ 1949), chiến dịch tiêu diệt một phần sinh lực của địch, làm tan vỡ khối ngụy binh Thái trắng, phá vỡ phòng tuyến của địch ở đoạn Nghĩa Lộ - Bảo Hà - Yên Bình Xã để cô lập Tiểu khu Lao Cai và mở rộng căn cứ Tây Bắc từ sông Thao đến sông Đà; phá thế uy hiếp...

Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông
22/07/2017 09:33:45

Chiến dịch Việt Bắc (từ 7.10- 20.12.1947), chiến dịch phản công của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nhằm đánh bại cuộc hành quân lớn của Pháp lên Việt Bắc, bảo vệ căn cứ địa và cơ quan đầu não kháng chiến. Tham gia chiến dịch có 7 trung đoàn bộ binh của Bộ và các khu 1, 10, 12, 30 đại đội...

Chiến dịch Yên Bình Xã 1
22/07/2017 09:33:55

Chiến dịch diễn ra trên địa bàn huyện Yên Bình, có diện tích rộng 890km2 nằm ở phía đông bắc thị xã Yên Bái, phía tây thị xã Tuyên Quang. Từ năm 1945, Yên Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang; từ năm 1956 đến nay thuộc tỉnh Yên Bái. Địa hình rừng núi bán sơn địa thấp dần theo hướng bắc-nam. Phía bắc có...

Chiến dịch Nghĩa Lộ (18/4 đến 1/5/ 1948)
22/07/2017 09:34:06

Từ cuối 1947 đầu năm 1948, Pháp kiểm soát được hấu hết các tỉnh lỵ, thị xã, thị trấn và đường giao thông quan trọng ở Tây Bắc. Ở một số vùng, do ta có sai lầm trong chỉ đạo như nặng dùng biện pháp quân sự, coi nhẹ vận động chính trị, chưa dựa hẳn vào quần chúng nên ta mất đất, mất dân, phong trào...

Chiến dịch Điện Biên Phủ (từ 13/3 đến 7/5/1954)
22/07/2017 09:34:24

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bí thư Đảng uỷ kiêm Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến dịch.

- Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng - Chủ nhiệm Hội đồng Cung cấp mặt trận.

- Thiếu tướng Hoàng Văn Thái, Phó tổng tham mưu trưởng QĐNDVN - Tham mưu trưởng chiến dịch.

- Đồng chí...

Chiến dịch Biên Giới (16/9-14/10/1950)
22/07/2017 09:46:42

Là chiến dịch tiến công quân Pháp trên tuyến Cao Bằng - Lạng Sơn (Chiến dịch Lê Hồng Phong II) do Bộ Tổng tư lệnh tổ chức. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mặt trận để trực tiếp chỉ đạo chiến dịch.

s