GĐ 1858 - 1945

Khởi nghĩa Nam Kỳ - tiếng súng báo hiệu cho khởi nghĩa toàn quốc
11/12/2017 12:00:00 Đức Thuận 0 1568

Cùng với khởi nghĩa Bắc Sơn và binh biến Đô Lương, khởi nghĩa Nam Kỳ là “những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước đầu tranh đấu bằng võ lực của các dân tộc ở một nước Đông Dương”[1].

Khởi nghĩa Bắc Sơn và sự ra đời Đội du kích Bắc Sơn
21/09/2016 12:00:00 BTLSQSVN 0 1723

Năm 1940, nhận thấy sự tan rã của chính quyền thực dân Pháp sau khi Nhật đánh chiếm Đông Dương, Đảng bộ Bắc Sơn đã phát động quần chúng nổi dậy tấn công các đồn bốt, cướp chính quyền. Cuộc khởi nghĩa đã mở đầu cho thời kỳ mới, thời kỳ kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang giành chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Khởi nghĩa Ba Tơ và sự ra đời Đội du kích Ba Tơ
03/03/2016 12:00:00 BTLSQSVN 0 2108

Khởi nghĩa Ba Tơ thành công đánh dấu mốc son lịch sử và tạo đà cho phong trào cách mạng ở tỉnh Quảng Ngãi, Liên khu 5 và cả nước phát triển mạnh mẽ, giành được những thắng lợi to lớn để giải phóng dân tộc. 71 năm đã trôi qua, lời thề “Hy sinh vì Tổ quốc” của những chiến sĩ cách mạng Đội du kích Ba Tơ năm xưa vẫn còn vang vọng mãi.

Trận Phai Khắt, Nà Ngần
20/12/2015 12:00:00 BTLSQSVN 0 1170

Cách đây 71 năm, ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã ra đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị Đội xây dựng kế hoạch tổ chức một trận đánh để “cổ vũ tinh thần đấu tranh cách mạng của cả một dân tộc đang bị nô lệ, đang sục sôi ý chí vùng lên”, đồng thời “khắc phục tình hình thiếu vũ khí trang bị” và “trận đầu nhất định phải thắng”(1).

Khởi nghĩa Bãi Sậy
15/09/2015 12:00:00 BTLSQSVN 0 3405

Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 – 1892) là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn nhất trong Phong trào Cần Vương ở đồng bằng Bắc Bộ cuối thế kỷ XIX. Cuộc khởi nghĩa diễn biến qua ba giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất (1883 – 1885) do Đinh Gia Quế (tức Đổng Quế) lãnh đạo; Giai đoạn thứ hai (1885 – 1889) do Nguyễn Thiện Thuật (tức Tán Thuật) lãnh đạo; Giai đoạn thứ ba (1890 – 1892) do Nguyễn Thiện Kế (tức Hai kế) lãnh đạo.

Khởi nghĩa Võ Duy Dương
07/09/2015 12:00:00 BTLSQSVN 0 2104

Thiên hộ Võ Duy Dương, một lãnh tụ quân sự có tài có đức, với tầm nhìn chiến lược đã biết tập hợp lực lượng quần chúng quanh mình để xây dựng lực lượng. Cuộc khởi nghĩa tuy thất bại nhưng tên tuổi và sự nghiệp chống giặc giữ nước của ông mãi mãi gắn chặt với mảnh đất Đồng Tháp Mười anh hùng.

Khởi nghĩa Nơ Trang Lơng
06/07/2015 12:00:00 BTLSQSVN 0 740

Khởi nghĩa Nơ Trang Lơng là cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn nhất, tiêu biểu nhất trên địa bàn Tây Nguyên trong hơn 30 năm đầu thế kỷ XX. Cuộc khởi nghĩa đã chứng minh tinh thần yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp lâu dài, gian khổ của dân tộc.

s