GĐ 938 - 1858

Trận Vạn Kiếp (tháng 2/1285)
22/07/2017 08:58:18

Trận Vạn Kiếp (2/1285), là trận phòng ngự của quân Trần (Đại Việt) do Trần Quốc Tuấn chỉ huy chống quân Nguyên - Mông, trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông lần II (1285).


Trận Như Nguyệt (18/1 - 2/1077)
22/07/2017 08:58:25

Là trận quyết chiến chiến lược diệt quân Tống xâm lược trên phòng tuyến sông Cầu (Bắc Ninh) của quân dân Đại Việt do Lý Thường Kiệt chỉ huy, kết thúc cuộc kháng chiến chống Tống lần II (1075 - 1077).

Trận Ung Khâm Liêm (10/1075 - 3/1076)
22/07/2017 08:58:32

Là trận tấn công của quân Đại Việt vào các căn cứ quân sự của nhà Tống (Trung Quốc) ở các châu Ung (Quảng Tây), Khâm, Liêm (Quảng Đông) và các đồn trại sát biên giới đông bắc Đại Việt, trong kháng chiến chống Tống lần II (1075 - 1077).

s