Trận Chi Lăng - Xương Giang (8/10 - 3/11/1427)


13-09-2013
Là trận quyết chiến chiến lược diệt quân Minh (Trung Quốc) trên địa bàn từ Chi Lăng đến Xương giang (113 km) do nghĩa quân Lam Sơn (Đại Việt) tiến hành, kết thúc cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và chiến tranh giải phóng chống Minh (1418 - 1427).
Tháng 10/1427, nhà Minh đưa viện binh sang giải vây thành Đông Quan (Hà Nội), gồm 2 cánh: Cánh chính, khoảng 100.000 quân, từ Quảng Tây (Trung Quốc) tiến theo đường Lạng Sơn, do Liễu Thăng cùng các tướng Lương Minh, Lý Khánh, Thôi Tụ, Hoàng Phúc chỉ huy; Cánh phụ, khoảng 50.000 quân, từ Vân Nam (Trung Quốc) tiến vào hướng Lào Cai, do Mộc Thạnh chỉ huy.
 
Thực hiện chủ trương "vây thành, diệt viện", một bộ phận quân Lam Sơn tiếp tục vây thành Đông Quan và các thành khác, một bộ phận chặn quân Mộc Thạnh, còn lực lượng chính được bố trí diệt quân Liễu Thăng.

Ngày 8/10, cánh quân Liễu Thăng vượt biên giới. Ngày 10/10, bị phục kích ở Chi Lăng, Liễu Thăng bị tử trận ở núi Mã Yên.

Ngày 15 và ngày 18/10, quân Minh tiếp tục bị tập kích, phục kích, thiệt hại nặng ở Cần Trạm và Phố Cát (nay thuộc Bắc Giang), tướng chỉ huy là Lương Minh bị giết, Lý Khánh tự vẫn, Thôi Tụ, Hoàng Phúc chỉ huy số quân còn lại tiến về thành Xương Giang (nay thuộc Bắc Giang), nhưng thành đã bị hạ, quân Minh phải đắp luỹ tự vệ trên cánh đồng Xương Giang.

Ngày 3/11, nghĩa quân Lam Sơn từ bốn hướng tổng công kích, diệt và bắt toàn bộ quân Minh, bắt Thôi Tụ, Hoàng Phúc. Biết tin cánh quân Liễu Thăng bị diệt, Mộc Thạnh vội rút quân, bị truy kích, bị tổn thất trên 20.000 quân.

Sau trận Chi Lăng - Xương Giang, tướng Minh là Vương Thông ở Đông Quan buộc phải chấp nhận rút quân, âm mưu xâm lược của nhà Minh bị đập tan.

Chiến thắng trận Chi Lăng - Xương Giang chứng tỏ tài thao lược, của những người lãnh đạo nghĩa quân, chọn hướng chiến lược chính xác, sử dụng binh hợp lý, bày thế trận lợi hại.

 

 

 


Nguồn: 
13-09-2013
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s