Thẻ: chiến thắng Sông Lô

Tượng đài Chiến thắng Sông Lô
03/11/2018 12:00:00 Minh Châu 0 636

Di tích “Tượng đài Chiến thắng Sông Lô” thuộc địa phận xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng. Cách đây 71 năm về trước chính tại nơi đây – Mặt trận sông Lô đã diễn ra những trận đánh quan trọng góp phần làm nên thắng lợi của Chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông năm 1947.

s