Thẻ: Nguyễn Quý Hải

Cái nôi của môn Cờ Tư lệnh
13/02/2019 12:00:00 Đại tá, Nhà văn Nguyễn Quý Hải – tác giả Cờ Tư lệnh 0 901

Năm 2011, biết tôi nguyên là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 38 (đoàn Pháo binh Bông Lau), đơn vị lập chiến công vang dội, dùng pháo tập kích hỏa lực mãnh liệt, bất ngờ tạo hiệu ứng bức hàng cả Trung đoàn 56 địch tại Tân Lâm (Quảng Trị), căn cứ hỏa lực mạnh trong mắt xích của hàng rào Mác-na-ma-ra, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã cử cán bộ xuống tận nhà tôi sưu tâp tài liệu và làm rõ nguồn gốc khẩu pháo Vua chiến trường trưng bày tại Bảo tàng.

Hội thi Cờ Tư lệnh khu vực mở rộng năm 2017
25/12/2017 12:00:00 Đức Thuận 0 2901

Ngày 23/12/2017, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức Hội thi Cờ Tư lệnh khu vực mở rộng năm 2017.

s