Từ Bến Nhà Rồng, Người ra đi tìm đường cứu nước


25-05-2018
Ngày 05/6/1911, từ Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên con tàu Amiral La Touche De Tréville, ra đi tìm con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam.

Bến cảng Nhà Rồng là một thương cảng lớn của Sài Gòn. Ngày 04/3/1863, thực dân Pháp đã xây dựng công trình Nhà Rồng để làm trụ sở Công ty Vận tải Hoàng Đế (Messageries Impériales). Đây là một trong những công trình đầu tiên thực dân Pháp xây dựng sau khi chiếm được Sài Gòn - Gia Định. Công trình được xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây với hành lang bao quanh và những vòm cuốn nhưng mái mang nét kiến trúc phương Đông. Đặc biệt, trên đỉnh mái có trang trí đôi Rồng bằng đất nung tráng men xanh theo lối “Lưỡng long chầu nguyệt”.

Thay đặt quả cầu (trái châu) ở vị trí trung tâm mái nhà, thực dân Pháp đặt giữa hai con Rồng chiếc phù hiệu mang hình “Đầu ngựa và chiếc mỏ neo”. Tháng 10/1865, thực dân Pháp cho dựng cột cờ “Thủ Ngữ” (Sở Canh tuần tàu biển) tại bến cảng này. Gần cuối năm 1899, công ty vận tải Hoàng Đế xây cất ba bến cho tàu cập vào. Bến lót ván dày, đặt trên trụ sắt dọc theo mé sông 42m; bến này cách bến kia 18m; bề ngang của mỗi bến vào phái trong bờ là 8m; từ bờ ra bến có cầu rộng 10m.

Năm 1919, công ty được phép xây dựng bến bằng xi măng cốt sắt nhưng không thực hiện được. Đến tháng 3/1930 mới hoàn thành một bến với chiều dài 430m. Năm 1955, mái ngôi nhà được sửa lại và thay thế hai con Rồng cũ bằng hai con Rồng mới với tư thế quay đầu ra ngoài.


Bến Nhà Rồng năm 1911 - Ảnh Tư liệu.

Cũng chính từ Bến cảng Nhà Rồng, ngày 05/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với tên gọi Văn Ba đã lên con tàu Amiral La Touche De Tréville, ra đi tìm con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Người nói: “Vào trạc tuổi mười ba, lần đầu tiên tôi được nghe những từ Tự do, Bình đẳng, Bác ái… Người Pháp đã nói thế và từ thuở ấy, tôi rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm những gì ẩn dấu đằng sau những từ ấy…”[1]. “Nhân dân Việt Nam trong đó có ông cụ thân sinh ra tôi, lúc này thường tự hỏi nhau, ai là người sẽ giúp mình thoát khỏi ách thống trị của Pháp. Người này thì nghĩ là Nhật, người kia thì nghĩ là Anh, có người thì nghĩ là Mỹ. Tôi thấy phải đi ra nước ngoài xem cho rõ. Sau khi xem xét họ làm ăn ra sao, tôi sẽ trở về giúp đồng bào tôi”[2].

Từ năm 1911 đến năm 1920, Người đã đi qua khắp các châu lục Âu, Á, Mỹ, Phi. Đến đâu, Người cũng tranh thủ mọi thời cơ để học hỏi, nghiên cứu các học thuyết cách mạng, tham gia vào thực tiễn đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Từ đó, Người rút ra kết luận: chủ nghĩa đế quốc, thực dân là nguồn cội mọi đau khổ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở cả chính quốc cũng như thuộc địa. Người từng viết: “Ánh sáng trên đầu Thần Tự do toả rộng khắp trời xanh, còn dưới chân tượng Thần Tự do thì người da đen đang bị chà đạp. Bao giờ người da đen được bình đẳng với người da trắng? Bao giờ có sự bình đẳng giữa các dân tộc? Và bao giờ người phụ nữ được bình đẳng với nam giới?”

Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đã đọc “Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin”, đăng trên báo Nhân Đạo (L'Humanité) của Đảng Xã hội Pháp. Người đã viết: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”. Từ đó, Người tin theo Lênin, tin theo Quốc tế III.


Tàu Amiral La Touche De Tréville, con tàu đã đưa người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước từ Cảng Sài Gòn - Ảnh Tư liệu TTXVN.

Từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của một chính đảng duy nhất tại Việt Nam. Ngày 03/02/1930, tại Hương Cảng, Trung Quốc, hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản đã nhất trí thành lập một chính đảng thống nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Sự ra đời của Đảng đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị, về con đường cứu nước của nhân dân ta.

Sau hơn 30 năm bôn ba “đi tìm hình của nước” từ Bến cảng Nhà Rồng, ngày 28/01/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, giành lại chính quyền về tay nhân dân, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiền ở Đông Nam châu Á, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập và dân chủ. Từ đây dưới sự lãnh đạo của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dân ta đã tiến hành hai cuộc kháng chiến đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh./.


[1] Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn nhà thơ, nhà báo Nga Ôxíp Manđe xtan, năm 1923.

[2] Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng nhà văn Mỹ Aana Luy Xơtơrông.


Nguồn: Thanh Tâm
25-05-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s