Tài liệu nghiên cứu

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam xuất bản Sách “Kỷ vật Anh hùng Điện Biên”
22/07/2017 10:29:03

Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 7.5.2014), dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức nghiên cứu, biên soạn và xuất bản sách “Kỷ vật Anh hùng Điện Biên”.

Sách “Di tích Điện Biên Phủ - một kỳ quan lịch sử”.
22/07/2017 11:11:09

“Di tích Điện Biên Phủ - một kỳ quan lịch sử” là nhan đề cuốn sách của tác giả Hoàng Lâm (Đại tá Hoàng Văn Lâm, nguyên cán bộ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam), NXB Quân đội nhân dân vừa xuất bản lần 2 nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014). Sách có kích thước...

Bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử Điện Biên Phủ - Di sản quân sự quý báu của...
27/03/2018 03:04:48

Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) là một trong những mốc son chói lọi nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: “Đây là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan...

Bộ sách về Thủ tướng Võ Văn Kiệt
22/07/2017 11:42:22

Sinh thời, Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một nhà hoạt động cách mạng xuất sắc, lăn lộn trong các phong trào, là một trong những học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải qua những năm tháng hoạt động cách mạng đầy gian khổ, kinh qua nhiều chức vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước, tới chức vụ cao nhất:...

Sách “Phương pháp nghiên cứu lịch sử quân sự”
22/07/2017 11:42:46

Tác giả: tập thể
NXB: Quân đội nhân dân
Năm: 2013
Khổ: 20,5
Trang: 423

Sách “Về Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh”
22/07/2017 11:42:59

Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoan

NXB: Công an Nhân dân

Năm: 2012

Khổ: 19

Trang: 351

Sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch lịch sử Điện Biên...
22/07/2017 11:43:08

Tác giả: Tập thể
NXB: Văn hoá Thông tin
Khổ: 27cm
Trang: 447tr

s