Tài liệu nghiên cứu

Những kỷ vật kháng chiến tập 2
22/07/2017 10:32:33

Tên ấn phẩm: Kỷ vật kháng chiến tập 2: gồm 40 câu chuyện về hiện vật gắn với các vị tướng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Những kỷ vật kháng chiến tập 1
22/07/2017 10:33:20

Tên ấn phẩm: Những kỷ vật kháng chiến: tập 1 giới thiệu 37 bài viết về hiện vật bảo tàng gắn với người lính.

QUY CHẾ THĂM DÒ, KHAI QUẬT KHẢO CỔ
30/04/2017 01:19:33

Văn bản số : 86/2008/ QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành : 30/12/2008
Cơ quan ban hành : Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký : Hoàng Tuấn Anh

Sách "Kỷ vật Điện Biên"
22/07/2017 10:34:04

Tên ấn phẩm: Kỷ vật Điện Biên với 20 câu chuyện xúc động về những tấm gương chiến đấu dũng cảm của bộ đội tại mặt trận Điện Biên Phủ.

s