Tài liệu nghiên cứu

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích ngã ba Cò Nòi góp phần phát triển kinh tế - xã hội...
27/03/2018 02:11:26

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) Ngã ba Cò Nòi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là điểm nút giao thông trọng yếu tuyến đường vận chuyển tiếp tế, của ta lên mặt trận Điện Biên Phủ. Chính tại nơi đây, 100 TNXP đã anh dũng hy sinh tô thắm thêm trang sử vàng oanh liệt của tuổi trẻ Việt...

Giá trị di tích "Địa điểm huấn luyện chính trị Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân...
27/03/2018 02:10:36

Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Kaysone Phomvihane đã từng nói: “Trong lịch sử cách mạng sáng chói đã có nhiều tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt lâu dài và toàn diện như vậy”. Việc Trung ương Đảng...

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám 1945 trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm...
27/03/2018 02:09:12

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nó đã lật nhào chế độ thực dân và phong kiến, lập lên nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc ta: kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cách...

Đồng chí Hoàng Văn Thái với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968
27/03/2018 02:06:58

Tham gia Hội thảo Khoa học “Đại tướng Hoàng Văn Thái – Nhà quân sự tài năng, đức độ của cách mạng Việt Nam” do Bộ Quốc phòng tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng Hoàng Văn Thái (01/05/1915-01/05/2015), Thiếu tướng. TS Nguyễn Xuân Năng – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt...

Chỉ thỉ của Bộ trưởng Bộ VHTT và DL về Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nhằm thúc...
25/09/2017 04:54:39

Văn bản số : 84/2008/CT-BVHTTDL
Ngày ban hành : 03/11/2008
Cơ quan ban hành : Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký : Hoàng Tuấn Anh

Bia Thủy Môn Đình – Bia chủ quyền, bảo vật Quốc gia
30/04/2017 08:55:28

Sự có mặt của hai chữ Việt Nam trong tấm bia Thủy Môn Đình có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì tấm bia chỉ cách ải Nam Quan (nay là cửa khẩu Hữu Nghị) có 2km. Nó lại dựng lên bởi “Bắc quân Đô đốc xứ Lạng Sơn” nên tấm bia có ý nghĩa hành chính rõ rệt. Như vậy, từ hơn 3 thế kỷ trước đây, tên gọi...

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa...
25/09/2017 04:55:02

Văn bản số : 98/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành : 21/09/2010
Cơ quan ban hành : Chính phủ
Người ký : Nguyễn Tấn Dũng

s