Thẻ: tập 2

“Bảo tàng một thời để nhớ” - tập 2
06/03/2018 12:00:00 Đức Thuận 0 1560

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam xuất bản cuốn sách “Bảo tàng một thời để nhớ” - tập 2.

s