Nghiên cứu

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám 1945 trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược
04/08/2015 12:00:00 BTLSQSVN 0 1581

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nó đã lật nhào chế độ thực dân và phong kiến, lập lên nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc ta: kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng Tám thắng lợi là kết quả cuộc đấu tranh anh dũng, bền bỉ của nhân dân Việt Nam trong gần một thế kỷ, là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. 70 năm đã đi qua nhưng ngọn lửa Cách mạng Tháng Tám vẫn là cội nguồn sức mạnh để cách mạng Việt Nam tiếp tục giành được thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong quá khứ cũng như hiện tại Đảng ta đã phát huy một cách sáng tạo bài học từ Cách mạng tháng Tám cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng thời kỳ cách mạng. Vấn đề đặt ra: Cách mạng Tháng Tám có gì nổi bật và việc phát huy nó ở thời kỳ sau nhất là thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước như thế nào?

Đồng chí Hoàng Văn Thái với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968
23/04/2015 12:00:00 Thiếu tướng. TS Nguyễn Xuân Năng 0 1128

Tham gia Hội thảo Khoa học “Đại tướng Hoàng Văn Thái – Nhà quân sự tài năng, đức độ của cách mạng Việt Nam” do Bộ Quốc phòng tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng Hoàng Văn Thái (01/05/1915-01/05/2015), Thiếu tướng. TS Nguyễn Xuân Năng – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã gửi tới Hội thảo bài tham luận mang tựa đề: “Đồng chí Đại tướng Hoàng Văn Thái với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968”.

Bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử rừng Trần Hưng Đạo - Nơi ra đời Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân
06/11/2014 12:00:00 Thiếu tướng, TS Nguyễn Xuân Năng - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam 0 397

Cách đây tròn 70 năm, ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (VNTTGPQ) - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam đã ra đời.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam với công tác giáo dục lịch sử, truyền thống cho thế hệ trẻ
30/10/2014 12:00:00 Đại tá Nguyễn Xuân Năng - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam 0 980

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong 6 bảo tàng quốc gia và là bảo tàng đầu hệ của hệ thống bảo tàng Quân đội. Bảo tàng LSQS Việt Nam được thành lập cách đây gần 60 năm (1956). Lúc đầu Bảo tàng chỉ là một Ban gọi là Ban Xây dựng Bảo tàng Quân đội với quân số 13 người.

Bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử Điện Biên Phủ - Di sản quân sự quý báu của dân tộc ta
28/03/2014 12:00:00 Đại tá, TS Nguyễn Xuân Năng - Giám đốc Bảo tàng LSQS Việt Nam 0 850

Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) là một trong những mốc son chói lọi nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: “Đây là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”(1). Người nhấn mạnh: “Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên thế giới”(2).

s