Văn bản

NGHỊ ĐỊNH Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
11/02/2016 12:00:00 0 384

Văn bản số: 62/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 25/06/2014
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THĂM DÒ, KHAI QUẬT KHẢO CỔ
08/02/2016 12:00:00 0 335

Văn bản số : 86/2008/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành : 30/12/2008
Cơ quan ban hành : Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký : Hoàng Tuấn Anh

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BẢO VẬT QUỐC GIA
02/02/2016 12:00:00 0 373

Văn bản số : 13/2010/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành : 30/12/2010
Cơ quan ban hành : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký : Hoàng Tuấn Anh

Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Bảo tàng
01/02/2016 12:00:00 0 546

Văn bản số: 18/2010/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành: 31/12/2010
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký: Hoàng Tuấn Anh

Chỉ thỉ của Bộ trưởng Bộ VHTT và DL về Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nhằm thúc đẩy sự ra đời, phát triển của các bảo tàng và sưu tập tư nhân
03/03/2015 12:00:00 0 354

Văn bản số : 84/2008/CT-BVHTTDL
Ngày ban hành : 03/11/2008
Cơ quan ban hành : Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký : Hoàng Tuấn Anh

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa
25/02/2015 12:00:00 0 700

Văn bản số : 98/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành : 21/09/2010
Cơ quan ban hành : Chính phủ
Người ký : Nguyễn Tấn Dũng

Định nghĩa di sản thế giới
13/09/2013 12:00:00 0 724

Hội đồng Di sản Thế giới quyết định những di chỉ và di tích do các nước tham gia Công ước đề nghị để đưa vào Danh mục Di sản Thế giới. Sau vài năm thực hiện, dĩ nhiên là bản Danh mục chưa hoàn thành nhưng nó ngày càng dài hơn vì ủy ban Công ước đã công nhận nhiều trường hợp mới và vì nhiều quốc gia ký kết công ước hơn.

s