Văn bản

NGHỊ ĐỊNH Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
01/11/2016 12:00:00 0 611

Văn bản số: 61/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 01/7/2016
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Thông tư số 09-2014-TT-BVHTTDL Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch
02/08/2016 12:00:00 0 752

Số/Ký hiệu: 09/2014/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành: 29/09/2014
Ngày có hiệu lực: 14/11/2014
Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Trích yếu: Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phân loại: Thông tư

Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BVHTTDL-BCA Quy định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật
02/08/2016 12:00:00 0 584

Số/Ký hiệu: 24/2014/TTLT-BVHTTDL-BCA
Ngày ban hành: 30/12/2014
Ngày có hiệu lực: 01/03/2015
Người ký: Trần Đại Quang, Hoàng Tuấn Anh
Trích yếu: Quy định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật
Cơ quan ban hành: Bộ Công an-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phân loại: Thông tư liên tịch

Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản
02/08/2016 12:00:00 0 574

Số/Ký hiệu: 23/2016/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 07/06/2016
Ngày có hiệu lực: 25/07/2016
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Phân loại: Quyết định

NGHỊ ĐỊNH Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
28/02/2016 12:00:00 0 648

Văn bản số: 70/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 18/09/2012
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng

THÔNG TƯ Hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế-kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
28/02/2016 12:00:00 0 639

Văn bản số: 17/2013/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành: 30/12/2013
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký: Hoàng Tuấn Anh

CHỈ THỊ Về việc tăng cường các biện pháp quản lý di tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích
22/02/2016 12:00:00 0 542

Văn bản số : 73/CT-BVHTTDL
Ngày ban hành : 19/05/2009
Cơ quan ban hành : Cục Di sản văn hóa
Người ký : Hoàng Tuấn Anh

s