Tài liệu nghiên cứu

Định nghĩa di sản thế giới
13/09/2013 12:00:00 0 579

Hội đồng Di sản Thế giới quyết định những di chỉ và di tích do các nước tham gia Công ước đề nghị để đưa vào Danh mục Di sản Thế giới. Sau vài năm thực hiện, dĩ nhiên là bản Danh mục chưa hoàn thành nhưng nó ngày càng dài hơn vì ủy ban Công ước đã công nhận nhiều trường hợp mới và vì nhiều quốc gia ký kết công ước hơn.

Luật di sản văn hoá và văn bản hướng dẫn thi hành
13/09/2013 12:00:00 0 1684

1. Lệnh số 09/2001/L-CTN ngày 12-7-2001 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật di sản văn hoá.

QUY CHẾ KIỂM KÊ HIỆN VẬT BẢO TÀNG.
13/09/2013 12:00:00 0 723

QUY CHẾ KIỂM KÊ HIỆN VẬT BẢO TÀNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2006/QĐ-BVHTT, ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin)

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020
13/09/2013 12:00:00 0 688

QUYẾT ĐỊNH SỐ 156/2005/QĐ-TTG, NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ HỆ THỐNG BẢO TÀNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

Thông tư của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
13/09/2013 12:00:00 0 480

THÔNG TƯ SỐ 07/2004/TT-BVHTT, NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2004 CỦA BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DI VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬT QUỐC GIA

Sưu tập vũ khí thô sơ, tự tạo Việt Nam trong chiến tranh giải phóng (1945 - 1975)
12/09/2013 12:00:00 0 873

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2010) và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2010), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho ra mắt bạn đọc cuốn sách: “Sưu tập vũ khí thô sơ, tự tạo Việt Nam trong chiến tranh giải phóng (1945 - 1975)”. Cuốn sách dày 460 trang, khổ 21cm x 29 cm, do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành. Đây là công trình đã được tập thể cán bộ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam dày công nghiên cứu trong nhiều năm.

Sách: Những kỷ vật kháng chiến “Tri ân quá khứ - Tiếp lửa truyền thống”.
12/09/2013 12:00:00 BTLSQSVN 0 642

Cuốn sách dày 350 trang, do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân xuất bản tháng 8 năm 2010, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày cách mạng Tháng tám và ngày quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2010). Cuốn sách tập hợp 55 bài viết của nhiều tác giả về kỷ vật kháng chiến, trong đó có 16 bài đạt giải thưởng đợt 1 Cuộc thi viết về: “Những kỷ vật kháng chiến”.

s