Tài liệu nghiên cứu

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BẢO VẬT QUỐC GIA
02/02/2016 12:00:00 0 422

Văn bản số : 13/2010/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành : 30/12/2010
Cơ quan ban hành : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký : Hoàng Tuấn Anh

Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Bảo tàng
01/02/2016 12:00:00 0 621

Văn bản số: 18/2010/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành: 31/12/2010
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký: Hoàng Tuấn Anh

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích ngã ba Cò Nòi góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La
20/01/2016 12:00:00 Thiếu tướng, TS Nguyễn Xuân Năng 0 550

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) Ngã ba Cò Nòi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là điểm nút giao thông trọng yếu tuyến đường vận chuyển tiếp tế, của ta lên mặt trận Điện Biên Phủ. Chính tại nơi đây, 100 TNXP đã anh dũng hy sinh tô thắm thêm trang sử vàng oanh liệt của tuổi trẻ Việt Nam. Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, Trang tin điện tử Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đăng tải bài nghiên cứu “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Ngã ba Cò Nòi góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Sơn La” của Thiếu tướng, TS Nguyễn Xuân Năng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Giá trị di tích "Địa điểm huấn luyện chính trị Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Lào" - Những vấn đề đặt ra
04/08/2015 12:00:00 BTLSQSVN 0 1091

Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Kaysone Phomvihane đã từng nói: “Trong lịch sử cách mạng sáng chói đã có nhiều tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt lâu dài và toàn diện như vậy”. Việc Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) giao tỉnh Hòa Bình giúp đỡ bạn Lào chuẩn bị địa điểm để mở các lớp huấn luyện chính trị từ đầu năm 1971 đến đầu năm 1972 và tổ chức các Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Cách mạng Lào một lần nữa minh chứng và khẳng định “mối quan hệ thủy chung, trong sáng đặc biệt Việt – Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane (Việt – Lào) phát triển, này đã trở thành quan hệ mẫu mực, hiếm có, đặc biệt là tài sản vô giá của nhân dân hai nước, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng hai nước trong suốt chặng đường cách mạng của mình”.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám 1945 trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược
04/08/2015 12:00:00 BTLSQSVN 0 1750

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nó đã lật nhào chế độ thực dân và phong kiến, lập lên nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc ta: kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng Tám thắng lợi là kết quả cuộc đấu tranh anh dũng, bền bỉ của nhân dân Việt Nam trong gần một thế kỷ, là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. 70 năm đã đi qua nhưng ngọn lửa Cách mạng Tháng Tám vẫn là cội nguồn sức mạnh để cách mạng Việt Nam tiếp tục giành được thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong quá khứ cũng như hiện tại Đảng ta đã phát huy một cách sáng tạo bài học từ Cách mạng tháng Tám cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng thời kỳ cách mạng. Vấn đề đặt ra: Cách mạng Tháng Tám có gì nổi bật và việc phát huy nó ở thời kỳ sau nhất là thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước như thế nào?

Đồng chí Hoàng Văn Thái với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968
23/04/2015 12:00:00 Thiếu tướng. TS Nguyễn Xuân Năng 0 1286

Tham gia Hội thảo Khoa học “Đại tướng Hoàng Văn Thái – Nhà quân sự tài năng, đức độ của cách mạng Việt Nam” do Bộ Quốc phòng tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng Hoàng Văn Thái (01/05/1915-01/05/2015), Thiếu tướng. TS Nguyễn Xuân Năng – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã gửi tới Hội thảo bài tham luận mang tựa đề: “Đồng chí Đại tướng Hoàng Văn Thái với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968”.

Chỉ thỉ của Bộ trưởng Bộ VHTT và DL về Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nhằm thúc đẩy sự ra đời, phát triển của các bảo tàng và sưu tập tư nhân
03/03/2015 12:00:00 0 397

Văn bản số : 84/2008/CT-BVHTTDL
Ngày ban hành : 03/11/2008
Cơ quan ban hành : Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký : Hoàng Tuấn Anh

s