Tài liệu nghiên cứu

Bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử Điện Biên Phủ - Di sản quân sự quý báu của dân tộc ta
28/03/2014 12:00:00 Đại tá, TS Nguyễn Xuân Năng - Giám đốc Bảo tàng LSQS Việt Nam 0 898

Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) là một trong những mốc son chói lọi nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: “Đây là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”(1). Người nhấn mạnh: “Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên thế giới”(2).

Bộ sách về Thủ tướng Võ Văn Kiệt
17/12/2013 12:00:00 BTLSQSVN 0 827

Sinh thời, Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một nhà hoạt động cách mạng xuất sắc, lăn lộn trong các phong trào, là một trong những học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải qua những năm tháng hoạt động cách mạng đầy gian khổ, kinh qua nhiều chức vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước, tới chức vụ cao nhất: Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; ở cương vị nào ông cũng luôn thể hiện tài năng lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ siêu việt, tư duy sắc bén, tầm nhìn chíên lược của một nhà lãnh đạo kiệt xuất.

Sách “Phương pháp nghiên cứu lịch sử quân sự”
17/12/2013 12:00:00 BTLSQSVN 0 688

Tác giả: tập thể
NXB: Quân đội nhân dân
Năm: 2013
Khổ: 20,5
Trang: 423

Sách “Về Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh”
17/12/2013 12:00:00 BTLSQSVN 0 664

Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoan

NXB: Công an Nhân dân

Năm: 2012

Khổ: 19

Trang: 351

Sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ”
17/12/2013 12:00:00 BTLSQSVN 0 932

Tác giả: Tập thể
NXB: Văn hoá Thông tin
Khổ: 27cm
Trang: 447tr

Sách "Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong trái tim mọi người Việt Nam và bạn bè quốc tế" .
17/12/2013 12:00:00 BTLSQSVN 0 824

Tác giả: tập thể
NXB: Văn hoá thông tin
Khổ: 27cm
Trang: 454tr

Sách “10 vị Hoàng đế Việt Nam tiêu biểu”
17/12/2013 12:00:00 BTLSQSVN 0 510

Tác giả: Đặng Việt Thuỷ

NXB: Quân đội nhân dân

Năm: 2011

Khổ: 20,5cm

Trang: 342tr

s