Sách “Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân”


14-07-2018
Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự Bộ Quốc phòng phối hợp với Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản cuốn sách “Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân” của Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần, trình bày những vấn đề lý luận cơ bản, thực tiễn, bài học kinh nghiệm và giải pháp cơ bản giữ vững, phát huy phẩm chất trung với Đảng, hiếu với dân của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới.

Phần thứ nhất: Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân – những vấn đề lý luận cơ bản.

Phần thứ hai: Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân – biểu hiện trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và bài học kinh nghiệm.

Phần thứ ba: Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân trong tình hình mới.


Sách “Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân” lưu giữ tại Thư viện Bảo tàng LSQS Việt Nam.

Cuốn sách cung cấp những tư liệu quý giúp bạn đọc, trực tiếp là cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn quân nắm vững và tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cuốn sách hiện đang lưu trữ tại Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Kính mời quý bạn đọc quan tâm nghiên cứu, học tập./.


Nguồn: Phạm Thu
14-07-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s