Sách “Hội nghị Paris - Cánh cửa đến hòa bình”


01-07-2018
Nhân kỷ niệm 45 năm ngày ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 – 27/1/2018), tự hào với truyền thống kiên cường đấu tranh giành độc lập trên mọi mặt trận của nhân dân ta, Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Hội nghị Paris - Cánh cửa đến hòa bình” do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ tổ chức biên soạn.

Cuốn sách được tập hợp, biên soạn từ tư liệu lưu trữ của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và các cơ quan trung ương thuộc chính quyền ngụy trước năm 1975, hiện đang được bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng và Bảo tàng Hồ Chí Minh, ảnh tư liệu của phóng viên chiến trường Chu Chí Thành…

Đây là những bài diễn văn, thông báo, thông tri, những hình ảnh,… liên quan đến con đường đến Hội nghị, diễn biến và thắng lợi của Hội nghị Paris cũng như những tác động của kết quả Hội nghị đó tới quá trình đấu tranh giành độc lập thống nhất Tổ quốc của dân tộc Việt Nam.


Sách “Hội nghị Paris - Cánh cửa đến hòa bình” lưu trữ tại Thư viện Bảo tàng LSQS Việt Nam.

Cuốn sách “Hội nghị Paris – Cánh cửa đến hòa bình” được sắp xếp, bố cục thành ba phần:

Phần I - Đường đến Hội nghị Paris: Giới thiệu những tài liệu, hình ảnh về cuộc đấu tranh của Nhân dân hai miền Nam – Bắc, buộc Chính phủ Hoa Kỳ phải ngồi vào bàn đàm phán về vấn đề kết thúc chiến tranh tại Việt Nam.

Phần II - Hội nghị Paris - Cánh cửa đến hòa bình: Giới thiệu những tài liệu, hình ảnh về quá trình đàm phá, các cuộc gặp riêng của Hội nghị Paris, cũng như thất bại của Chính phủ Hoa Kỳ trên mặt trận ngoại giao, bản Hiệp định Paris về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam…

Phần III - Từ Hội nghị Paris đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975: Giới thiệu những tài liệu, hình ảnh về việc thực thi Hiệp định Paris, về cuộc đấu tranh của Nhân dân hai miền Nam – Bắc và Chiến dịch Hồ Chí Minh, quá trình thống nhất đất nước.

Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu một số tin, bài báo của các phóng viên, cộng tác viên về Hội nghị Paris

Cuốn sách “Hội nghị Paris – Cánh cửa đến hòa bình” hiện đang lưu trữ tại Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Kính mời quý bạn đọc quan tâm nghiên cứu, học tập./.


Nguồn: Phạm Thu
01-07-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s