Sách “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Quân sự Việt Nam”


06-12-2018
Đề góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa quân sự mà ông cha ta đã dày công vun đắp, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn cuốn sách: “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa quân sự Việt Nam”.

Cuốn sách gồm có 28 bài nghiên cứu phân tích giá trị một số di sản văn hóa quân sự Việt Nam, trên cơ sở đó các tác giả đề xuất những giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của di sản nhằm góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ.


Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa quân sự Việt Nam. Ảnh BTLSQSVN.

Tiêu biểu là các bài viết: “Vai trò của cộng đồng trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa quân sự” của Thiếu tướng, TS Nguyễn Xuân Năng; “Cộng đồng với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa – những kinh nghiệm thực tiễn” của Đại tá, ThS Phạm Văn Phi; “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động bảo tàng trong quân đội” của Trung tá, ThS Mai Thị Ngọc,…

Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn giá trị của di sản văn hóa quân sự Việt Nam. Ấn phẩm được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản tháng 6/2018, hiện đang lưu giữ tại Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số ký hiệu N7756. Kính mời độc giả trong và ngoài quân đội tới nghiên cứu, học tập./.


Nguồn: Phạm Thị Thu
06-12-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s