Sách “Báo chí Hồ Chí Minh – Chuyên luận và tuyển chọn”


21-06-2019
Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019), Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “Báo chí Hồ Chí Minh – Chuyên luận và tuyển chọn” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành năm 2017.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà cách mạng kiệt xuất, đồng thời còn là một nhà văn, nhà thơ, nhà báo rất nổi tiếng. Thấy rõ tầm quan trọng của báo chí, trong suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều tâm huyết, thời gian cho hoạt động báo chí. Hơn một nửa thế kỷ trực tiếp tham gia và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn lấy báo chí làm vũ khí sắc bén để tiến công kẻ thù, một phương tiện hoạt động có hiệu quả, nhanh nhạy trong quá trình vận động cách mạng. Báo chí của người đã đề cập nhiều vấn đề rộng lớn của dân tộc và thời đại trên các mặt đấu tranh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội….; và tất cả đều nhằm mục đích giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người.


Sách “Báo chí Hồ Chí Minh – Chuyên luận và tuyển chọn”.

Cuốn sách “Báo chí Hồ Chí Minh – Chuyên luận và tuyển chọn” do Giáo sư Hà Minh Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam, biên soạn với mục đích nghiên cứu, giới thiệu những tinh hoa trong tác phẩm báo chí hồ Chí Minh, đồng thời góp phần thiết thực vào việc làm sáng tỏ tư tưởng tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cuốn sách có 332 trang gồm hai phần lớn:

Phần một: Chuyên luận - Tập trung phân tích sâu sắc những nội dung cơ bản và phong cách, cách sử dụng ngôn từ tinh tế, điêu luyện, phong phú… trong tác phẩm báo chí của Hồ Chí Minh.

Phần hai: Tuyển chọn những tác phẩm báo chí tiêu biểu ra đời sau Cách mạng Tháng Tám của Người, được rút từ bộ sách Hồ Chí Minh – Toàn tập, gồm 15 tập, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2011. Đây là phần rất tiện ích đối với những người yêu thích và làm công tác báo chí những người chưa có điều kiện nghiên cứu trọn bộ Hồ Chí Minh – Toàn tập.

Cuốn sách số cá biệt N8126 hiện được lưu giữ tại Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Kính mời quý bạn đọc trong và ngoài Quân đội có nhu cầu tới nghiên cứu, học tập./.


Nguồn: Phạm Thu
21-06-2019
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s