Sách ảnh “60 năm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam”


01-07-2017
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là nơi lưu giữ, trưng bày những hình ảnh, hiện vật, tài liệu phản ánh về lịch sử quân sự Việt Nam từ thời Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trải qua 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Bảo tàng đã làm tốt nhiệm vụ của một thiết chế văn hóa trong Quân đội, một bộ phận quan trọng trong hệ thống tổ chức công tác Đảng, công tác chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam, một cơ quan đầu ngành về hoạt động nghiệp vụ trong Hệ thống bảo tàng toàn quân.

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (17/7/1956 – 17/7/2016), để ghi nhận và phát huy những giá trị lịch sử mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Bảo tàng đã xây dựng nên, Đảng ủy – Ban Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức biên soạn sách ảnh: “60 năm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam”. Cuốn sách dày 208 trang, khổ 30cm x 25cm, do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành. Ngoài phần Mở đầu, Lời giới thiệu và Phụ lục, sách được bố cục gồm 6 phần: 1-Bảo tàng Quân đội – Những năm đầu xây dựng (1956-1964); 2-Viện Bảo tàng Quân đội trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965-1975); 3-Viện Bảo tàng Quân đội trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975-1986); 4-Viện Bảo tàng Quân đội – Những năm đầu đổi mới đất nước (1986-1996); 5-Viện Bảo tàng Quân đội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa -hiện đại hóa đất nước (1996-2002); 6-Bước phát triển mới của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (2002-2016).

Cuốn sách giới thiệu hơn 500 hình ảnh phản ánh những hoạt động cơ bản, toàn diện quá trình xây dựng, phát triển, những thành tích nổi bật của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trong 60 năm qua. Qua đó, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, động viên cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của các thế hệ cán bộ đi trước để xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đây là công trình đã được sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, sự góp ý chân thành của Ban liên lạc Cựu chiến binh Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, cán đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy Bảo tàng qua các thời kỳ và các Phòng, Ban của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Mặc dù Ban biên soạn đã có nhiều cố gắng, song việc sưu tầm tư liệu, hình ảnh còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí và bạn đọc để lần xuất bản sau cuốn sách được hoàn thiện hơn.


Nguồn: Minh Nguyệt
01-07-2017
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s