Cuốn sách Tranh cổ động Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam


01-03-2016
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Mỹ thuật xuất bản cuốn sách "Tranh cổ động Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam".

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã phối hợp với Cục Tuyên huấn/ Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Cuộc vận động sáng tác Tranh cổ động Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 70 năm ngày truyền thống Tổng cục Chính trị. 

 Cuốn sách Tranh cổ động Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm
ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Sau 4 tháng, Ban Tổ chức đã nhận được gần 700 tác phẩm của 300 tác giả trong và ngoài Quân đội gửi về tham dự.  Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã lựa chọn 138 tác phẩm trong tổng số các tác phẩm đã nhận được để tổ chức triển lãm và xuất bản thành cuốn sách "Tranh cổ động Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam".
 
Các tác phẩm được giới thiệu trong cuốn sách đã thể hiện truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong suốt 70 năm qua; ca ngợi tinh thần yêu nước, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh bảo vệ  độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, khích lệ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường của quân và dân ta; phát huy sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố tình đoàn kết với bạn bè qte; xây dựng quyết tâm bảo vệ  vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam XHCN. 
 
Cuốn sách được nhà xuất bản Mỹ thuật xuất bản năm 2015./.
 

Nguồn: Thanh Tâm
01-03-2016
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s