Cuốn sách “Cuộc đồng khởi ở Nam Bộ và Cực Nam Trung Bộ năm 1960”


17-01-2018
Nhằm dựng lại một cách hệ thống và toàn diện cuộc đồng khởi ở Nam Bộ và Cực Nam Trung Bộ trong năm 1960 với những điển hình cụ thể, được sự giúp đỡ của Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam Thiếu tướng. TS Nguyễn Xuân Năng đã nghiên cứu và biên soạn công trình “Cuộc đồng khởi ở Nam Bộ và Cực Nam Trung Bộ năm 1960”.

Trong phong trào Đồng Khởi từ cuối năm 1959 đầu năm 1960, Nam Bộ và Cực Nam Trung Bộ (trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước gọi là chiến trường B2) là địa bàn tiêu biểu, có vị trí đặc biệt quan trọng với cả ta và địch. Tại đây, cuộc đồng khởi đã diễn ra sôi nổi, đều khắp và tương đối tập trung trong những thời điểm nhất định.

Đặc biệt là trong năm 1960 với những loại hình nổi dậy khá phong phú, đặc trưng cho từng chiến trường. Cuộc đồng khởi ở Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ năm 1960 với những nét rất riêng, rất đặc sắc, không chỉ góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của phong trào đồng khởi trên toàn miền Nam mà còn để lại nhiều bài học quý.


Cuốn sách “Cuộc đồng khởi ở Nam Bộ và Cực Nam Trung Bộ năm 1960”.

Cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1 – Nam Bộ và Cực Nam Trung Bộ trước đồng khởi; Chương 2 – Quá trình đồng khởi ở Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ; Chương 3 – Đặc điểm, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của cuộc đồng khởi ở Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ. Công trình đã:

1. Khái quát đặc điểm chiến trường, âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ đối với Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ cũng như phong trào đấu tranh của nhân dân trên địa bàn này trước khi cuộc đồng khởi diễn ra.

2. Miêu tả diễn biến cụ thể quá trình đồng khởi ở Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ năm 1960.

3. Phân tích đặc điểm, đánh giá vai trò, ý nghĩa và đúc rút những bài học kinh nghiệm của cuộc đồng khởi ở Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ trong năm 1960.

Cuốn sách đã dựng lại một cách hệ thống và toàn diện cuộc đồng khởi ở Nam Bộ và Cực Nam Trung Bộ trong năm 1960, từ đó rút ra những bài học lịch sử nhằm giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho các thế hệ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng cách mạng trong tình hình hiện nay.

Cuốn sách “Cuộc đồng khởi ở Nam Bộ và Cực Nam Trung Bộ năm 1960” được Nhà xuất bản Quân đội xuất bản tháng 7/2017, hiện đang được lưu trữ tại Thư viện của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Kính mời độc giả trong và ngoài quân đội tới nghiên cứu, học tập./.


Nguồn: Phạm Thu
17-01-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s