Tài liệu nghiên cứu

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước...
08/07/2019 08:24:16

Chưa dừng lại ở đó, sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ nhảy vào thế chân Pháp xâm lược nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh lại cùng Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Khác với các cuộc kháng chiến trước đó, cuộc kháng chiến chống...

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước...
08/07/2019 08:39:12

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Người viết từ tháng 5 năm1965, hàng năm Người viết bổ sung, đến ngày 10 tháng 5 năm 1969, di chúc được hoàn chỉnh. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết tinh trong đó những điều cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách và khát vọng của Người về một đất nước...

Hoạt động trưng bày – tuyên truyền tại Bảo tàng Quân khu 3
19/06/2019 04:22:32

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu Tả Ngạn (nay là Quân khu 3), bộ phận Bảo tàng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tích cực, chủ động sưu tầm hình ảnh, tư liệu hiện vật phục vụ cho trưng bày triển lãm.

Sách “Báo chí Hồ Chí Minh – Chuyên luận và tuyển chọn”
21/06/2019 02:39:46

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019), Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “Báo chí Hồ Chí Minh – Chuyên luận và tuyển chọn” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành năm 2017.

Một số vấn đề bảo vệ môi trường tại di tích
07/06/2019 05:43:13

Ngày nay, du lịch đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống, trở thành một ngành kinh tế quan trọng, trong đó, du lịch văn hóa đem lại lợi ích nhiều mặt, khi nước ta có hàng nghìn di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Song, cũng phải nói rằng bên cạnh những mặt tích cực không...

Trưng bày, truyền thông qua tiếp cận một số bảo tàng trên thế giới
27/05/2019 10:19:12

Thực hiện hướng dẫn tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng (18/5) năm 2019 của Cục Di sản văn hóa, vừa qua, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức chương trình tọa đàm có chủ đề: “Trưng bày, truyền thông qua tiếp cận một số bảo tàng trên thế giới” với sự tham gia của ThS. An Thu...

Bảo tàng Quân khu 3 đến với công chúng
24/05/2019 04:55:14

Trong những năm qua Bảo tàng Quân khu 3 đã có nhiều hoạt động thiết thực bằng chương trình đưa “Bảo tàng đến với công chúng” thông qua hình thức triển lãm lưu động, nhằm góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống của LLVT...

s