Văn bản

NGHỊ ĐỊNH Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
01/11/2016 12:00:00 0 453

Văn bản số: 61/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 01/7/2016
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Thông tư số 09-2014-TT-BVHTTDL Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch
02/08/2016 12:00:00 0 607

Số/Ký hiệu: 09/2014/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành: 29/09/2014
Ngày có hiệu lực: 14/11/2014
Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Trích yếu: Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phân loại: Thông tư

Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BVHTTDL-BCA Quy định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật
02/08/2016 12:00:00 0 428

Số/Ký hiệu: 24/2014/TTLT-BVHTTDL-BCA
Ngày ban hành: 30/12/2014
Ngày có hiệu lực: 01/03/2015
Người ký: Trần Đại Quang, Hoàng Tuấn Anh
Trích yếu: Quy định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật
Cơ quan ban hành: Bộ Công an-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phân loại: Thông tư liên tịch

Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản
02/08/2016 12:00:00 0 434

Số/Ký hiệu: 23/2016/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 07/06/2016
Ngày có hiệu lực: 25/07/2016
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Phân loại: Quyết định

NGHỊ ĐỊNH Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
28/02/2016 12:00:00 0 503

Văn bản số: 70/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 18/09/2012
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng

THÔNG TƯ Hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế-kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
28/02/2016 12:00:00 0 470

Văn bản số: 17/2013/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành: 30/12/2013
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký: Hoàng Tuấn Anh

CHỈ THỊ Về việc tăng cường các biện pháp quản lý di tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích
22/02/2016 12:00:00 0 416

Văn bản số : 73/CT-BVHTTDL
Ngày ban hành : 19/05/2009
Cơ quan ban hành : Cục Di sản văn hóa
Người ký : Hoàng Tuấn Anh

NGHỊ ĐỊNH Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
11/02/2016 12:00:00 0 326

Văn bản số: 62/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 25/06/2014
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THĂM DÒ, KHAI QUẬT KHẢO CỔ
08/02/2016 12:00:00 0 283

Văn bản số : 86/2008/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành : 30/12/2008
Cơ quan ban hành : Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký : Hoàng Tuấn Anh

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BẢO VẬT QUỐC GIA
02/02/2016 12:00:00 0 312

Văn bản số : 13/2010/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành : 30/12/2010
Cơ quan ban hành : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký : Hoàng Tuấn Anh

Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Bảo tàng
01/02/2016 12:00:00 0 437

Văn bản số: 18/2010/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành: 31/12/2010
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký: Hoàng Tuấn Anh

Chỉ thỉ của Bộ trưởng Bộ VHTT và DL về Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nhằm thúc đẩy sự ra đời, phát triển của các bảo tàng và sưu tập tư nhân
03/03/2015 12:00:00 0 291

Văn bản số : 84/2008/CT-BVHTTDL
Ngày ban hành : 03/11/2008
Cơ quan ban hành : Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký : Hoàng Tuấn Anh

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa
25/02/2015 12:00:00 0 383

Văn bản số : 98/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành : 21/09/2010
Cơ quan ban hành : Chính phủ
Người ký : Nguyễn Tấn Dũng

Định nghĩa di sản thế giới
13/09/2013 12:00:00 0 669

Hội đồng Di sản Thế giới quyết định những di chỉ và di tích do các nước tham gia Công ước đề nghị để đưa vào Danh mục Di sản Thế giới. Sau vài năm thực hiện, dĩ nhiên là bản Danh mục chưa hoàn thành nhưng nó ngày càng dài hơn vì ủy ban Công ước đã công nhận nhiều trường hợp mới và vì nhiều quốc gia ký kết công ước hơn.

Luật di sản văn hoá và văn bản hướng dẫn thi hành
13/09/2013 12:00:00 0 1773

1. Lệnh số 09/2001/L-CTN ngày 12-7-2001 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật di sản văn hoá.

QUY CHẾ KIỂM KÊ HIỆN VẬT BẢO TÀNG.
13/09/2013 12:00:00 0 848

QUY CHẾ KIỂM KÊ HIỆN VẬT BẢO TÀNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2006/QĐ-BVHTT, ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin)

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020
13/09/2013 12:00:00 0 787

QUYẾT ĐỊNH SỐ 156/2005/QĐ-TTG, NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ HỆ THỐNG BẢO TÀNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

Thông tư của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
13/09/2013 12:00:00 0 585

THÔNG TƯ SỐ 07/2004/TT-BVHTT, NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2004 CỦA BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DI VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬT QUỐC GIA

QUY CHẾ THĂM DÒ, KHAI QUẬT KHẢO CỔ
12/03/2013 12:00:00 0 277

Văn bản số : 86/2008/ QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành : 30/12/2008
Cơ quan ban hành : Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký : Hoàng Tuấn Anh

s