Định nghĩa di sản thế giới


13-09-2013
Hội đồng Di sản Thế giới quyết định những di chỉ và di tích do các nước tham gia Công ước đề nghị để đưa vào Danh mục Di sản Thế giới. Sau vài năm thực hiện, dĩ nhiên là bản Danh mục chưa hoàn thành nhưng nó ngày càng dài hơn vì ủy ban Công ước đã công nhận nhiều trường hợp mới và vì nhiều quốc gia ký kết công ước hơn.

Soạn thảo Danh mục này đặt ra một thách thức khó khăn : đó là làm thế nào để đánh giá một di tích hay di chỉ, khi có sự trái ngược nhau, là một phần của Di sản Thế giới ? Nói cách khác, điều gì hình thành giá trị toàn cầu và cá biệt của một kho báu văn hóa hay thiên nhiên ?

Về mặt này, bản thân Công ước định rõ di tích và di chỉ nào có thể được xem là một bộ phận của di sản văn hóa, các thành hệ địa chất vật lý, môi trường cư trú hoang dã và cảnh thiên nhiên nào được xem là một bộ phận của di sản thiên nhiên của loài người.

Hội đồng Di sản cũng đề ra những tiêu chuẩn cụ thể cho việc thiết lập Danh mục. Ví dụ, một di tích văn hóa phải xác thực, có ảnh hưởng sâu rộng hoặc có bằng chứng độc đáo đối với sự phát triển của nghệ thuật kiến trúc, hoặc di tích đó phải gắn liền với tư tưởng hay tín ngưỡng có ý nghĩa phổ biến, hoặc là điển hình nổi bật của một lối sống truyền thống đại diện cho một nền văn hóa nào đó.

Một di chỉ thiên nhiên có thể điển hình cho một giai đoạn, các quá trình tiến hóa địa cầu, hoặc cho những biến đổi sinh thái học, hoặc bao gồm những vùng cư trú tự nhiên các loài thú bị lâm nguy. Di chỉ thiên nhiên có thể là một khung cảnh đẹp khác thường, một cảnh quan ngoạn mục, hoặc là một khu bảo tồn số lượng lớn các động vật hoang dã.

Hội đồng di sản áp dụng các tiêu chuẩn này một cách nghiêm ngặt để tránh bản Danh mục trở nên quá dài hoặc chỉ là một bản kiểm kê đơn giản những di chỉ mà các quốc gia thành viên muốn thấy ở đó.

Khi một di tích hoặc di chỉ nằm trong danh mục bị đe dọa nghiêm trọng, nó có thể được ghi vào danh mục bổ sung gọi là "Danh mục Di sản Thế giới bị Lâm nguy" để tiến hành những biện pháp bảo tồn khẩn cấp.


13-09-2013
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s