Phối hợp hoạt động tuyên truyền ở Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên (Quân đoàn 3)


08-09-2016
Thế kỷ XXI đã đi qua gần 2 thập niên, với chủ trương hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ giao lưu, đã đưa đất nước tiếp cận với các nền văn minh thế giới. Nhìn lại thành tựu đạt được trong giai đoạn hiện nay chúng ta thật đáng tự hào: quốc phòng an ninh vững chắc, kinh tế phát triển, chính trị xã hội ổn định, đời sống văn hóa của người dân từng bước được nâng cao, vị thế của Việt Nam được nâng lên trên trường quốc tế. Tuy nhiên do sự ảnh hưởng của nhiều luồng tư tưởng dẫn đến một bộ phận nhân dân, có cả cán bộ đảng viên chịu tác động, lung lay ý chí, mất niềm tin vào con đường xây dựng đất nước mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Bên cạnh đó, các thế lực phản động trong và ngoài nước luôn tìm mọi âm mưu chống phá cách mạng nước ta trên mọi lĩnh vực, nhất là trên mặt trận chính trị tư tưởng. Đáng buồn thay không ít người đã chạy theo lối sống thực dụng, lãng quên quá khứ hào hùng của dân tộc thể hiện rõ nhất là trong lớp trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Nhằm định hướng giáo dục cho thế hệ trẻ và khắc phục sự suy thoái về chính trị tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, ngày 14 tháng 5 năm 2011 Bộ Chính trị đã ra chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng nhiều chương trình hành động khác của Ban chấp hành Trung ương Đảng, của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, các tổ chức quần chúng. 

Để góp phần thực hiện tốt các chương trình hành động trên cơ sở kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, từ năm 2010 đến nay, cứ vào đầu các năm học Bảo tàng Quân đoàn 3, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai và Kon Tum, Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Plei Ku - Gia Lai, Nhà truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Gia Lai cùng thông qua kế hoạch phối hợp hoạt động tổ chức đưa học sinh đến tham quan, học tập ngoại khóa tại các Bảo tàng trên địa bàn thành phố Plei Ku – Gia Lai. Công tác tổ chức đưa đón học sinh về học tập truyền thống tại các bảo tàng có những khó khăn phức tạp, như việc bố trí sắp xếp thời gian học tập của học sinh, kế hoạch công tác của đơn vị, công tác đảm bảo… Nhất là việc đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình tham quan học tập. Nhưng được sự quan tâm của chỉ huy các cấp, sự quan tâm ủng hộ của các thầy cô giáo và phụ huynh học sinh, nên chương trình học tập ngoại khóa của học sinh và kế hoạch tham quan của cán bộ, chiến sỹ Binh đoàn Tây Nguyên đã trở nên đều đặn và thường xuyên.

Hội nghị Tổng kết công tác đón học sinh và chiến sĩ mới 6 tháng đầu
năm 2016 tại Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên (Quân đoàn 3).

Hàng năm có từ 50 đến 60 trường học trên địa bàn Plei ku tổ chức cho học sinh tham quan học ngoại khóa tại các bảo tàng với tần suất 2 lần trên một năm vào ngày thứ 7 hàng tuần; lần một tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai - Kon Tum và Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên, lần hai tham quan Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Nhà truyền thống Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Gia Lai.

Qua phối hợp hoạt động có thể thấy việc tổ chức đưa học sinh, chiến sỹ đến tham quan, học tập ngoại khóa tại Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai - Kon Tum và hệ thống các bảo tàng trên địa bàn thành phố Plei Ku là việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước và truyền thống đấu tranh bất khuất của nhân dân ta thông qua lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân các dân tộc Tây Nguyên. Đặc biệt đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, chiến sỹ, giáo viên, học sinh, sinh viên, đồng thời khuyến khích, động viên các em học sinh trong học tập và giúp các em nắm bắt những sự kiện lịch sử đã được học trong nhà trường với những hình ảnh tư liệu, hiện vật được tiếp cận trực quan sinh động, tăng thêm sự ham học hỏi, hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam nói chung, đồng bào Tây Nguyên và Gia Lai nói riêng.

Để tiếp tục hoạt động có hiệu quả, Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên và các Bảo tàng trên địa bàn đã thường xuyên nghiên cứu cập nhật, bổ sung nội dung phù hợp với từng lứa tuổi, đối tượng học sinh; chú trọng vào những mẩu chuyện đời thường về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gương các Anh hùng trong chiến đấu, gương người tốt việc tốt để giới thiệu, bên cạnh đó còn tổ chức nhiều cuộc trao đổi rút kinh nghiệm hoạt động nâng cao hiệu quả tuyên truyền giáo dục.

Việc tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ, học sinh về tham quan, học tập của Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai – Kon Tum đã được lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, ban ngành địa phương đồng tình ủng hộ và ghi nhận./.


Nguồn: Thanh Thanh - Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên
08-09-2016
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s