Sách nghiên cứu

Bộ sách về Thủ tướng Võ Văn Kiệt
22/07/2017 11:42:22

Sinh thời, Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một nhà hoạt động cách mạng xuất sắc, lăn lộn trong các phong trào, là một trong những học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải qua những năm tháng hoạt động cách mạng đầy gian khổ, kinh qua nhiều chức vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước, tới chức vụ cao nhất:...

Sách “Phương pháp nghiên cứu lịch sử quân sự”
22/07/2017 11:42:46

Tác giả: tập thể
NXB: Quân đội nhân dân
Năm: 2013
Khổ: 20,5
Trang: 423

Sách “Về Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh”
22/07/2017 11:42:59

Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoan

NXB: Công an Nhân dân

Năm: 2012

Khổ: 19

Trang: 351

Sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch lịch sử Điện Biên...
22/07/2017 11:43:08

Tác giả: Tập thể
NXB: Văn hoá Thông tin
Khổ: 27cm
Trang: 447tr

Sách "Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong trái tim mọi người Việt Nam và bạn bè quốc...
22/07/2017 11:43:16

Tác giả: tập thể
NXB: Văn hoá thông tin
Khổ: 27cm
Trang: 454tr

Sách “10 vị Hoàng đế Việt Nam tiêu biểu”
22/07/2017 11:43:23

Tác giả: Đặng Việt Thuỷ

NXB: Quân đội nhân dân

Năm: 2011

Khổ: 20,5cm

Trang: 342tr

Sách: Những kỷ vật kháng chiến “Tri ân quá khứ - Tiếp lửa truyền thống”.
22/07/2017 11:44:07

Cuốn sách dày 350 trang, do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân xuất bản tháng 8 năm 2010, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày cách mạng Tháng tám và ngày quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2010). Cuốn sách tập hợp 55 bài viết của nhiều tác giả về kỷ vật kháng chiến, trong đó có 16 bài đạt giải thưởng đợt 1 Cuộc thi...

BẢO VẬT QUỐC GIA
THƯ VIỆN Video
s