Nghiên cứu

Xây dựng nhà trưng bày các tư liệu lịch sử tại di tích Cây đa và Đền La Tiến nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
27/03/2018 02:24:05

Hưng Yên là mảnh đất có bề dày lịch sử và truyền thống văn hiến. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Hưng Yên là quê hương của nhiều phong trào đấu tranh cách mạng, là nơi bao bọc, nuôi giấu các đồng chí lãnh đạo của Đảng, nơi tổ chức một số hội nghị quan trọng, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên...

Đại tướng Văn Tiến Dũng trong lòng đồng đội và nhân dân
22/07/2017 11:56:00

“Đại tướng Văn Tiến Dũng, một vị tướng có tinh thần quyết thắng lớn và tài ba thao lược xuất chúng, một người cộng sản kiên cường, bất khuất, đã cống hiến cả cuộc đời cho lý tưởng của Đảng, cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” (1). Đó là những lời đánh giá trân trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành...

Nhà tưởng niệm và Trưng bày di vật liệt sỹ - một loại hình di sản văn hóa độc đáo tại khu vực Bắc miền Trung
27/03/2018 02:23:01

Trong hệ thống trưng bày tại Bảo tàng Quân khu 4, có một công trình đặc biệt gây ấn tượng mạnh mẽ đối với du khách khi đến tham quan, học tập; đó là Nhà tưởng niệm và trưng bày di vật liệt sỹ. Hoàn thành năm 2005 với diện tích 320m2 công trình được thiết kế gồm hai phần: Không gian tưởng niệm và không gian trưng bày, giới thiệu hơn 2.000 di vật, của các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong hai...

Sáng tác mỹ thuật đề tài “Lực lượng vũ trang, Chiến tranh cách mạng”
22/07/2017 11:56:39

Mỹ thuật nói chung và mỹ thuật quân đội nói riêng có vị trí to lớn trong việc góp phần cổ vũ, động viên, thôi thúc... các thế hệ quân và dân ta hăng hái thi đua giết giặc lập công, thi đua lao động sản xuất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Vũ khí thô sơ tự tạo góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn quốc
27/03/2018 02:22:08

Sau khi giành được độc lập, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa gặp muôn vàn khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi. Vận mệnh của cách mạng Việt Nam, của dân tộc Việt Nam lúc đó đứng trước thử thách vô cùng nghiêm trọng. Chính quyền nhân dân có thể bị lật đổ. Nền độc lập vừa mới giành được có thể bị thủ tiêu, nhân dân ta có nguy cơ trở lại cuộc sống nô lệ.

Một số kết quả hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quân sự
22/07/2017 11:57:34

Trong những năm qua, hệ thống Bảo tàng quân đội nói chung, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nói riêng đã có nhiều hoạt động góp phần vào bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử quân sự. Bên cạnh đó cũng còn những hạn chế bất cập cần có những giải pháp khắc phục.

Trưng bày và tuyên truyền về "Toàn quốc kháng chiến" tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
22/07/2017 11:59:35

Cách đây vừa tròn 70 năm - ngày 19 tháng 12 năm 1946, trước hành động ngang ngược của thực dân Pháp với âm mưu trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. Lời kêu gọi đã thể hiện ý chí và quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

Vai trò của cộng đồng trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa quân sự
27/03/2018 02:20:20

Lịch sử dân tộc Việt Nam hàng ngàn năm là lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ. Chính vì vậy di sản văn hóa quân sự Việt Nam chiếm một tỷ lệ quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với quá trình chuẩn bị cho toàn quốc kháng chiến
19/04/2018 10:55:18

Ngày 19-12-1946, hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân cả nước đã cùng đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược. Đó là một sự kiện lịch sử trọng đại, tiêu biểu cho lòng yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc. Để tập trung lực lượng, phát động cuộc kháng chiến đúng lúc, kịp thời, đó là nhờ sự chuẩn bị chu đáo, cẩn thận của Đảng, Chính phủ mà đứng đầu là...

Công tác giáo dục trải nghiệm, xã hội hóa hoạt động bảo tàng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
27/03/2018 02:45:31

Ở Việt Nam những năm gần đây, hình thức giáo dục trải nghiệm, xã hội hóa hoạt động bảo tàng không còn xa lạ với các bảo tàng lớn như Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Quản lý và sử dụng nguồn nhân lực Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
27/03/2018 02:45:55

Chúng ta đều biết, nguồn nhân lực là yếu tố cấu thành, là tiềm năng lao động của con người tham gia lao động, sản xuất, đem lại thành quả cho xã hội. Việc quản lý và sử dụng nguồn nhân lực để phục vụ có hiệu quả công việc vừa là một nghệ thuật vừa là một khoa học. Đây luôn là vấn đề mà bất cứ một nhà lãnh đạo, quản lý nào cũng phải quan tâm đặt lên hàng đầu.

Nghệ thuật chớp thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám 1945
23/07/2017 12:06:42

Cách mạng Tháng Tám – 1945 đã diễn ra một cách nhanh gọn, ít tổn thất nhưng thành quả đạt được lại vô cùng to lớn, đó chính là nhờ quá trình chuẩn bị chu đáo, tạo thế, tạo lực và khi thời cơ lớn xuất hiện, Đảng ta đã kịp thời biết nắm bắt, phát động toàn dân khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong cả nước. Hay nói một cách khác: “mau lẹ, kịp thời nổ ra đúng lúc phải nổ - đó là một trong...

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam: Chú trọng công tác giáo dục lịch sử, truyền thống cho thế hệ trẻ
23/07/2017 12:07:03

Ra đời ngày 17-7-1956, Bảo tàng Lịch sử Quân sự (LSQS) Việt Nam là một trong 6 bảo tàng quốc gia và là bảo tàng hàng đầu của hệ thống bảo tàng quân đội.

Đổi mới hoạt động để thu hút giới trẻ
23/07/2017 12:08:07

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (17/7/1956 - 17/7/2016), Thiếu tướng, Tiến sĩ (TS) Nguyễn Xuân Năng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã trả lời phỏng vấn Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần về vấn đề "Làm thế nào để lấp đầy những "lỗ hổng" kiến thức về lịch sử dân tộc trong giới trẻ"?

Vận động sáng tác mỹ thuật về đề tài “Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng” trong giai đoạn mới
27/03/2018 02:12:12

Có thể nói cuộc vận động sáng tác và triển lãm Mỹ thuật về đề tài LLVT&CTCM, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là một cuộc hội quân lớn của giới mỹ thuật cả nước, đó thực sự đáp ứng nhu cầu thưởng thức mỹ thuật góp phần lành mạnh hóa đời sống mỹ thuật trong giai đoạn hôm nay. Điều đáng nói hơn, nó thức dậy những ký ức, kỉ niệm đẹp về một thời chiến tranh hào hùng, phát hiện được nhiều gương...

s