Trần Nguyên Hãn


22-01-2016
Trần Nguyên Hãn (? - 1429) là một võ tướng trong khởi nghĩa Lam Sơn, có công lớn trong sự nghiệp đánh đuổi giặc Minh xâm lược. Trong 10 năm kháng chiến, ông luôn được Lê Lợi tin tưởng bàn việc cơ mật. Ông được vua Lê phong Đại Tư đồ Tả tướng quốc.

Trần Nguyên Hãn người xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc), thuộc dòng dõi của Thượng tướng Trần Quang Khải, là cháu nội của quan Đại Tư đồ Trần Nguyên Đán (1326 - 1390). Trần Nguyên Hãn là người có học thức, giỏi binh pháp. Dưới thời nhà Hồ, ông làm quan ở lộ Tam Giang.

Năm 1417, biết tin Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn (Thanh Hóa) chống quân Minh, Trần Nguyên Hãn đã cùng Nguyễn Trãi vượt đường xa tham gia vào nghĩa quân ngay từ những ngày đầu. Với tài thao lược của mình, Trần Nguyên Hãn được Lê Lợi tin tưởng giao chức quan Tư đồ, cùng Lê Lợi bàn việc cơ mật, cùng nghĩa quân vượt qua những năm đầu khởi nghĩa khó khăn. Năm 1425, ông cùng Thượng tướng Lê Nỗ đem hơn 1000 quân giải phóng vùng Tân Bình, Thuận Hóa (vùng đất từ tỉnh Quảng Bình đến tỉnh Thừa Thiên Huế ngày nay), mở rộng căn cứ khởi nghĩa.

Tháng 10/1426, Trần Nguyên Hãn chỉ huy hơn 100 chiến thuyền, bao vây phía bắc thành Đông Quan đánh một trận “khói lửa ngút trời", khiến tướng giặc Vương Thông phải rút vào thành cố thủ. Thành Đông Quan hoàn toàn bị cô lập với các thành bên ngoài như Điêu Điêu (Gia Lâm), Thị Cầu (Bắc Ninh)...

Tháng 9/1427, Trần Nguyên Hãn được Lê Lợi phong chức Thái úy, cùng các tướng Lê Sát, Lê Lí đánh thành Xương Giang để cô lập thành Đông Quan với viện binh do Liễu Thăng cầm đầu đang tràn vào biên ải. Dưới sự chỉ huy của ông,quân ta công thành, khoét đất đào đường hầm, kết hợp các loại vũ khí chiến thuật như tên lửa, súng lửa, câu liêm, giáo dài, nỏ cứng, bốn mặt đánh thành nên thành Xương Giang kiên cố bị hạ nhanh chóng. Tướng giặc giữ thành là Kim Dận, Lí Nhậm đều tự sát.

Sau khi chiếm được thành Xương Giang, Trần Nguyên Hãn cùng tướng Lê Sát phục binh ở Chi Lăng, góp công lớn vào chiến dịch đánh bại quân tiếp viện của nhà Minh, chém được tướng giặc Liễu Thăng, làm cho quân giặc hoang mang, hoảng sợ. Đầu tháng 11/1427, quân Lam Sơn mở cuộc tấn công lớn, quân Minh đại bại, bị tiêu diệt và bắt sống toàn bộ. Tướng giặc Vương Thông phải xin giảng hòa.

Tháng 12/1427, Lê Lợi cùng Vương Thông làm lễ thề trong thành Đông Quan (còn gọi là Hội thề Đông Quan). Trong danh sách những người tham gia hội thề của phía Lam Sơn, Trần Nguyên Hãn đứng tên thứ hai, sau Lê Lợi.

Sau khi đất nước sạch bóng ngoại xâm, năm 1428, Trần Nguyên Hãn được phong chức Tả Tướng quốc, được ban tặng Khai quốc nguyên huân. Sau đó ông xin về nghỉ tại quê ở Sơn Đông. Khi đó trong triều có kẻ vu cho ông mưu phản. Lê Thái Tổ sai người về bắt ông. Ngày 26 tháng Hai năm Kỉ Dậu (1429), thuyền của ông trên đường về kinh, đến bến Đông Hồ thì bị chìm, ông và 42 người trên thuyền đều chết đuối. 26 năm sau, vua Lê Nhân Tông xét ông vô tội, người dân xã Sơn Đông đã lập đền thờ để tưởng nhớ người anh hùng dân tộc.


Nguồn: Trường Giang
22-01-2016
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s