Thẻ: bức tranh

Bức tranh ở Thượng Đức
05/03/2019 12:00:00 Hồng Vân – Báo Quân khu 5 0 1477

Cơ duyên đặc biệt để các Cựu chiến binh gặp lại chính mình trong bức tranh về Thượng Đức đầu năm 1975 hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng của cố họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh.

s