Thẻ: Bắc Tây Nguyên

Trận đấu tăng của kíp xe 377 anh hùng trong chiến dịch Bắc Tây Nguyên Xuân Hè 1972
26/02/2019 12:00:00 Danh Hiệp - Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên 0 1034

Phối hợp với các chiến trường trong cuộc tiến công chiến lược Xuân Hè 1972, Mặt trận Tây Nguyên đã mở chiến dịch giải phóng Đắk Tô – Tân Cảnh (Bắc Tây Nguyên). Chiến dịch được triển khai trên một địa bàn rộng thuộc Tỉnh Kon Tum với nhiều lực lượng tham gia. Trong đó, tinh thần chiến đấu dũng cảm, bất khuất của kíp xe tăng T-54 số hiệu 377 thuộc Đại đội 7, Tiểu đoàn xe tăng 297 (Mặt trận Tây Nguyên) đã đi vào trang sử vàng, trở thành biểu tượng cao đẹp về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong chiến đấu.

s