Thẻ: đoàn 125 hải quân

Công tác chi viện của Đoàn 125 Hải quân trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975
07/04/2019 12:00:00 Thanh Hằng - Bảo tàng Hải quân 0 1258

Bước sang năm 1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có nhiều chuyển biến thuận lợi cho ta. Vì vậy, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng hạ quyết tâm sớm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Quán triệt thực hiện Nghị quyết Bộ Chính trị, Quân chủng Hải quân cùng quân dân cả nước khẩn trương chuẩn bị lực lượng. Để phục vụ kịp thời yêu cầu chiến đấu ở chiến trường miền Nam, Quân chủng Hải quân đã huy động mức cao nhất số tàu vận tải của Đoàn 125 để chở bộ đội, xe tăng và vũ khí từ miền Bắc vào chiến trường.

s