Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp


09-05-2016
Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp (1928-2008) (Bí danh: Đặng Hùng), quê xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (thường trú tại số 14 phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).
Đồng chí tham gia cách mạng từ tháng 8/1945, là cán bộ Phòng Thông tin tuyên truyền tỉnh Phú Thọ. Tháng 1/1946, đồng chí tham gia quân đội, tháng 4/1946 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 4/1947 đến tháng 9/1954, Đặng Vũ Hiệp vào quân đội trực tiếp chiến đấu ở các Trung đoàn 23 (Khu 1), Trung đoàn 88 (Đại đoàn 308), Trung đoàn 86 (Sư đoàn 675 Pháo cao xạ)…
 
Tháng 11/1955, đồng chí đi học tại Trường Văn hóa của Bộ Quốc phòng. Tháng 8/1956, đồng chí đi học tại Học viện Quân chính Lênin (Liên Xô cũ). Tháng 9/1958 đồng chí được phong hàm Trung tá. Tháng 11/1961 là Chủ nhiệm Khoa lịch sử phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế Trường Trung cao Chính trị (nay là Học viện Chính trị). Tháng 9/1964, đồng chí được điều về Tổng cục Chính trị và đi chiến trường B trực tiếp chiến đấu ở chiến trường miền Nam, giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5. Tháng 9/1965 là Phó Chủ nhiệm Chính trị Mặt trận B3 (Tây Nguyên), Thường vụ Đảng ủy B3. Năm 1968 là Chủ nhiệm Chính trị Mặt trận B3. Tháng 2/1966, đồng chí được phong hàm Thượng tá. Tháng 3/1970 đến năm 1976, đồng chí được phong hàm Đại tá, là Phó Chính ủy mặt trận B3. Tháng 9/1972 kiêm Chính ủy Sư đoàn 10, Bí thư Đảng ủy Sư đoàn, Thường vụ Đảng ủy B3. Tháng 6/1974 là Chính ủy Mặt trận B3, Bí thư Đảng ủy mặt trận B3, Khu ủy viên Khu 5. Tháng 3/1975 là Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 3. Hơn 10 năm ròng rã chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên, đồng chí đã tham gia chỉ huy nhiều chiến dịch, trong đó có những chiến dịch để lại dấu ấn đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược trong lịch sử quân đội ta, như: Chiến dịch Plei Me (1965), chiến dịch Đắc Tô 1(1967), chiến dịch Đắc Xiêng (1970), Chiến dịch Đắc Tô -Tân Cảnh (1972), Chiến dịch Tây Nguyên (1975), Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975)...
 
Cuối năm 1976, đồng chí được cử đi học tại Học viện Quân sự cao cấp (nay là Học viện Quốc phòng). Tại Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV. Tháng 11/1977, đồng chí được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được thăng hàm cấp Thiếu tướng. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (tháng 3/1982), đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 6/1981 được thăng hàm Trung tướng. Năm 1985 được chỉ định làm ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Tháng 6/1988, đồng chí được phong hàm Thượng tướng.
 
Đồng chí được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa VII; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa VII. Ngày 17-12-2003, đồng chí được phân công là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.
 
Với những thành tích trong quá trình công tác, đồng chí được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; 2 Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Chiến thắng hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhất; Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến sỹ giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Ông được Nhà nước Liên Xô tặng thưởng Huân chương Sao đỏ.

Nguồn: Hà An
09-05-2016
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s