Mẹ Việt Nam anh hùng Nông Thị Tơ


23-05-2016
Mẹ Việt Nam anh hùng Nông Thị Tơ, sinh năm 1911, tại thôn Nà Tốn, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Trong sự phát triển chung của phong trào cách mạng xã Tri Phương, mẹ và gia đình đã góp phần cùng các cơ sở cách mạng tích cực ủng hộ và giúp đỡ các chiến sĩ cách mạng hoạt động trên địa bàn. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), gia đình và bản thân mẹ tích cực đóng góp lương thực, thực phẩm nuôi dưỡng bộ đội và du kích, tham gia dân công phục vụ chiến đấu trên mặt trận đường số 4.

Tháng 7/1968, khi cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đang bước sang giai đoạn gay go quyết liệt, mẹ và gia đình đã động viên cả 2 người con trai của mình cùng lên đường nhập ngũ. Tháng 4/1970, con trai thứ 2 của mẹ là Nông Văn Hồng, sinh năm 1950 đã anh dũng hy sinh. Tháng 2/1971, con trai cả của mẹ là anh Nông Văn Chanh, sinh năm 1944 đã anh dũng hy sinh.

Một người mẹ chỉ có 2 người con và cả hai anh đều đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho thắng lợi của cuộc kháng chiến anh dũng. Tôn vinh đóng góp của mẹ, năm 1995, Nhà nước đã phong tặng mẹ Nông Thị Tơ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Nguồn: Hà An
23-05-2016
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s